16 år med grønne tall for Jærentreprenør

Det er tøffe tider for boligbyggerbransjen med økte kostnader og prosjekter som blir satt på vent. Likevel klarer Jærentreprenør AS å levere positive tall med et positivt sinn.

Jærentreprenør startet som en ren betongentreprenør i 1983. I starten av 2000-tallet valgte de å satse på totalentrepriser med næringsbygg og boligblokksatsning. Leif Jarle Vigre, kom inn i selskapet i 2006 som prosjektleder og ble etter hvert leder for driftsavdelingen. Fra januar 2023 tok han over rollen som daglig leder.

– Vi er ganske fornøyde med at vi har klart å holde positive tall de siste 16 årene. Det har jo blant annet vært en finanskrise og pandemi i den perioden, sier Vigre.

Daglig leder forteller at de ønsker å ha en gradvis og kontrollert vekst, men ikke for enhver pris. Hvis ikke bunnlinjen henger med, er det ikke et behov.

 En bransje under press
Jærentreprenør hadde håpet på en omsetning på over 700 millioner kroner i 2023. Men selskapet opplever at prosjekter blir satt på vent.

– Vi merker jo tiden vi er inne i. Det er et presset marked for tiden. Det er mange totalentreprenører som trenger mer arbeid. Selv har vi fått inn en del arbeid slik at vi er greit komfortable, men vi burde ha inn noe mer, sier Leif Jarle Vigre.

Vigre forklarer at det ikke bare er lønninger som påvirker budsjettet, men mest materialer og innkjøp. Det har vært en eksplosjon knyttet til kostnader, spesielt betong og stål.

– Du må hele veien være skarp og justere prisen fortløpende. Det er ikke store marginer vi opererer med. Som totalentreprenør er du fornøyd dersom du klarer å sitte igjen med tre prosent, selv om målet er fem prosent, sier Vigre.

Eiendom Norge publiserte nye tall for boligprisutvikling i oktober 2023. De hevder at boligprisutviklingen i Stavanger i år skiller seg fra resten landet, og venter at disse byene også vil skille seg ut når 2023 er omme. Mange år med svak til moderat utvikling gir grunnlag for et sterkere boligmarked fremover.

– Jeg tror denne regionen har vært heldige fordi leilighetsprisene fortsatt er overkommelige. Kvadratmeterprisene på leiligheter er forholdsvis lave her sammenliknet med Østlandet. Det gjør at folk kjøper fortsatt. Likevel merker vi at rentene går opp, og der du tidligere hadde mange salg, har du gjerne noe mindre nå. Det er det ikke tvil om, forteller Vigre.

Kvadratmeterprisene på leiligheter er forholdsvis lave her sammenliknet med Østlandet. Det gjør at folk kjøper fortsatt.

Kvadratmeterprisene på leiligheter er forholdsvis lave her sammenliknet med Østlandet. Det gjør at folk kjøper fortsatt.

Nye trender
Tidligere har pris vektet tungt i anbudsprosesser for byggeprosjekter i det offentlige og private. Nå forteller Vigre om et gradvis skifte.

– For fem til ti år siden var det nesten bare fokus på pris. Nå vektlegges bærekraft og gjennomføringsevne for alvor. Vi har vært med på flere rehabiliteringsprosjekter, hvor en heller rehabiliterer eksisterende bygg i stedet for å rive alt. Jeg håper vi kan være med på flere slike prosjekter, sier Vigre.

På verdensbasis står byggenæringen for 40 prosent av de totale klimagassutslippene. I Norge står byggebransjen for 15 prosent av utslippene. De senere årene har Jærentreprenør AS prioritert egen satsning på miljø.

– I år fikk vi endelig ISO-sertifisering innen 9001 og 14001. Det er fordi vi ønsker å forbedre oss hele veien. Tidligere har vi etterlevd ISO-systemet, men ikke hatt sertifiseringen, forteller daglig leder.

 Positive, skikkelige, driftige og tøffe
Leif Jarle Vigre blir spesielt engasjert når han får mulighet til å snakke om verdiene i Jærentreprenør AS. 

– Våre verdier er positive, skikkelige, driftige og tøffe. Vi prøver å trekke det frem i ulike settinger, forklarer han.

Vigre er opptatt av at en skal ha en positiv tilnærming i hverdagen og i alt de gjør. De ønsker også å være skikkelige i den forstand at de skal være til å stole på. De liker å løse opp i saker fortløpende.

– I store byggeprosjekt vil det alltid være utfordringer, men vi pleier å løse det uten de store konfliktene. Når du blander inn advokater fra begge sider blir det fort til at dialogen handler om hvor uenige man er, i stedet for å finne en løsning. Det meste kan løses dersom man setter seg ned og prater ansikt til ansikt, slår Vigre fast.

Videre trekker han frem at Jærentreprenør AS er driftige fordi de ikke er en stor og tungrodd organisasjon som bruker lang tid på å fatte beslutninger.

– Til sist er vi tøffe. Ikke fordi vi opptrer med overmot og ikke tenker på sikkerhet eller HMS. Men fordi vi tør å stå i beslutninger og gå videre, sier Vigre.   

Vigre legger til at det er folkene som definerer Jærentreprenør AS. Alt fra betongarbeideren til øverste leder.

– Det er sammen vi blir best, smiler Vigre.

Jærentreprenør AS
Stiftet: 1983
Hovedkontor: Varhaug
Forretningsområde: Totalentreprenør, byggutvikling, betong, prosjektledelse og levering
Antall ansatte: 125
Omsetning 2022: 650 millioner kroner
Driftsresultat 2022: 21 millioner kroner

Leif Jarle Vigre forteller at de har ingen visjon om et bestemt omsetningstall, men om å etterleve verdiene deres fremover.

Leif Jarle Vigre forteller at de har ingen visjon om et bestemt omsetningstall, men om å etterleve verdiene deres fremover.