Akuttmedisin på Forus

Safeguard Medical Nordic leverer akuttmedisinsk høyteknologi fra sitt nye hovedkontor på Forus. Selskapet er del av en stadig sterkere medisinklynge i Stavanger-regionen.

Safeguard Medical har nettopp flyttet inn i nye lokaler på Forus. Her trives daglig leder Nils Petter Oveland, salgssjef Tor Arne Espedal (bærende på den omtalte monitoren) og salgsrepresentant Amalie Vatsvåg godt.

Safeguard Medical har nettopp flyttet inn i nye lokaler på Forus. Her trives daglig leder Nils Petter Oveland, salgssjef Tor Arne Espedal (bærende på den omtalte monitoren) og salgsrepresentant Amalie Vatsvåg godt.

Safeguard Medical har nettopp flyttet inn i nye lokaler på Forus. Her trives daglig leder Nils Petter Oveland, salgssjef Tor Arne Espedal (bærende på den omtalte monitoren) og salgsrepresentant Amalie Vatsvåg godt.

Her i regionen er det en stående, og smått makaber, spøk at hvis du først skal pådra deg et hjerteinfarkt, så bør du helst gjøre det i Stavanger. Her er den akuttmedisinske kompetansen, og kunnskapen om hjerte- og lungeredning, blant de høyeste i verden.

Dette er godt dokumentert gjennom ulike studier, og er så visst ikke lettvint selvskryt. Sammen med veletablerte fyrtårn som Lærdal Medical og Stavanger Universitetssykehus, utgjør Safeguard Medical Nordic en del av det miljøet som har gitt oss denne posisjonen. Et miljø som utgjør en stadig bredere og mer avansert næringsklynge innen medisin, helse- og velferdsteknologi.  

Like før jul tikket det inn en begeistret epost til Næringsforeningen. Denne kom fra daglig leder Nils Petter Oveland i Safeguard Medical. Han kunne stolt meddele at Sykehusinnkjøp HF nylig hadde tildelt dem kontrakten på leveranse av multimonitorer med hjertestarterfunksjon til alle ambulanser, luftambulanser og legevakter i Norge.

– Kontrakten har en verdi på 340 millioner kroner, og er intet mindre enn et gjennombrudd for Safeguard sin virksomhet i Norge, sier Oveland.

Avansert teknologi
Monitorene som skal leveres innebærer en videreutvikling av mange ledd i den akuttmedisinske kjeden i hele landet, og vil kunne styrke både samhandling, diagnostikk og pasientsikkerhet.

 Det nyutviklede utstyret blir et stort løft for mange ambulansetjenester. Målinger og data kan overføres mellom ambulanser og andre ledd i den akuttmedisinske kjeden. Dette for raskere å kunne stille diagnose, beslutte behandlingstiltak og koordinere ressurser. Kort sagt gjøre vurderinger om hvordan pasienten kan få best mulig hjelp, uansett hvor hun/han befinner seg.   

 

Avanserte dukker til bruk i treningen for livreddende hjelp, er også blant produktene som Safeguard Medical deltar i utvikling og salg av.

Avanserte dukker til bruk i treningen for livreddende hjelp, er også blant produktene som Safeguard Medical deltar i utvikling og salg av. 

Avanserte dukker til bruk i treningen for livreddende hjelp, er også blant produktene som Safeguard Medical deltar i utvikling og salg av. 

– Dette er mulig ved hjelp av den avanserte multimonitoren corpuls3 Touch, der mange viktige pasientdata måles. Data som kan deles med andre ledd som er involvert i pasientbehandlingen innenfor eller utenfor sykehus, forteller Oveland.

Dermed kan spesialister på sykehus, eller vaktleger i kommunene, følge med på pasientens målinger mens de er på vei inn til dem. På denne måten kan legen vurdere pasientens tilstand, og planlegge behandlingen mens de overvåker utviklingen i sanntid.

– Både kritisk syke pasienter og mer kroniske sykdomstilstander, vil kunne dra nytte av at målingene kan innhentes og deles med andre ledd i behandlingskjeden. Som selskap er vi stolt av å kunne bidra med livreddende utstyr til hele landet. Dette gir oss muligheten til å vokse fra dagens 11 ansatte i Norden, til flere både i Arendal og her på Forus, sier Safeguard-sjefen.

Inspirert på Nye Muligheter-arrangement
Nils Petter Oveland har lang erfaring fra akuttmedisinsk arbeid, blant annet fra luftambulansen der han fortsatt jobber som overlege.

I tillegg til jobben på Stavanger Universitetssykehus, har Oveland i lang tid hatt et engasjement for innovasjon og gründerskap innen helseteknologi. Da oljeprisen stupte, og omstillingsbehovet ble presserende i 2014-2015, dro Næringsforeningen i gang prosjektet Nye Muligheter. Målet var å mobilisere hele regionen til sårt tiltrengt nyskaping og omstilling; næringslivet, kommunene, fylkeskommunen, akademia og det statlige virkemiddelapparatet ble med på dugnaden. Nils Petter Oveland var én av flere som hentet inspirasjon fra Nye Muligheter.

- Jeg husker at jeg deltok på det store kick-off arrangementet på 2020 Park, høsten 2015. Lokalet var stappfullt, og lokale politikere proklamerte mål om 10 000 nye arbeidsplasser de neste årene. Det var fullt trøkk, og masse energi i salen. Tilfeldigvis havnet jeg på siden av daværende stortingsrepresentant Siri Meling, og fikk stukket til henne en brosjyre med informasjon om SEARCH. Forskningssenteret på Høyland i Sandnes.

Brosjyreoverrekkelsen skulle vise seg å få store, positive konsekvenser.

–  Kontakten med rogalandspolitikerne på stortingsbenken var opprettet. Vi fikk SEARCH inn på statsbudsjettet, noe som sikret faste årlige, statlige bevilgninger til dette viktige senteret, forteller Oveland.

SEARCH
SEARCH (Sandnes Education And Research Center Høyland) er et senter som driver med forskning, innovasjon og utdanning innen fagområdene helse- og veterinærmedisin.  

Mange forbinder SEARCH med stedet der det drives forskning på gris og grisehjerter, som et ledd i arbeidet med å forbedre akuttmedisinen for oss alle. SEARCH er en avdeling av Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), som holder til på Ås, utenfor Oslo.

- SESARCH har utviklet seg til å bli et viktig utdannings- og forskningssenter for Rogaland, og for resten av landet. Lokale stortingsrepresentanter som Siri Meling, Olaug Bollestad og Iselin Nybø har gjort en veldig god jobb for å løfte senteret, sier Oveland.

Fra Høyland til Forus
Det sterke medisinske fagmiljøet på Høyland til tross. Nå har Safeguard nylig flyttet inn i større lokaler i Maskinveien på Forus. Her trives de så langt veldig godt.

- Den store kontrakten vi nå har inngått med Sykehusinnkjøp HF, gjør at selskapet ekspanderer, og at vi trenger mer plass. Her på Forus har vi det som plommen i egget. Kontorlokalene er ypperlige, med umiddelbar nærhet til selskaper som Equinor, og andre viktige kunder.

Del av voksende helseklynge
Næringslivet i regionen rommer imidlertid mer enn energiselskapene på Forus. De siste 10-15 årene har vi opplevd en betydelig vekst av, og i, selskaper innen helse- og velferdsteknologi. Mange av disse deler erfaringer og kompetanse som aktive i klyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

– Jeg er imponert over det Arild Kristensen og kollegene hans i NSCC får til. For vår del har vi til nå ikke hatt så mye kapasitet til å delta, som vi skulle ønske. Målet er å ta mer aktiv del i dette klyngesamarbeidet i tiden som kommer, avslutter daglig leder Nils Petter Oveland.

 Om Safeguard Medical Nordic:
Safeguard Medical Nordic har hovedkontor på Forus, og virksomhet i Arendal og i Danmark og Sverige. Selskapet leverer unik akuttmedisinsk støtte i form av utstyr og kurs. Selskapet formål er forskning, utvikling, innovasjon og salg av akuttmedisinske behandlingsprodukter. De er en del av det globale konsernet Safeguard Medical, der oppdraget er å utstyre og trene mennesker i å redde liv i akutte situasjoner. Mer informasjon finnes på nettsiden www.safeguardmedical.com

Daglig leder Nils Petter Oveland i Safeguard Medical vil i tiden framover ha hendene fulle med å levere avanserte multimonitorer med hjertestartfunksjoner til alle landets ambulanser, luftambulanser og legevakter.

Daglig leder Nils Petter Oveland i Safeguard Medical vil i tiden framover ha hendene fulle med å levere avanserte multimonitorer med hjertestartfunksjoner til alle landets ambulanser, luftambulanser og legevakter.

Daglig leder Nils Petter Oveland i Safeguard Medical vil i tiden framover ha hendene fulle med å levere avanserte multimonitorer med hjertestartfunksjoner til alle landets ambulanser, luftambulanser og legevakter.