De vil lære deg å mestre de digitale utfordringene

KI, skytjenester, ERP og CRM. Du kan få hodepine av mindre. Når sanntidsdata blir forretningskritisk og optimalisering et krav fra styret er det godt å ha noen å snakke med. For eksempel Evidi på Larsamyrå.

Disse tre damene har funnet hverandre i samhandling og samarbeid ved opplæring og integreringer på ulike felt gjennom Microsofts programvare. Prosjektet med Randaberg Group har pågått snart i et år. Vi er svært godt fornøyd md utviklingen og samarbeidet med Evidi sier regnskapsleder i Randaberg Group Anette Rekevik (i midten). Sandra Mathisen t.v og Hannah Fraas har vært tett på prosjektet fra Evidi.

Trim Tower. Det er noe med navnet og adressen Larsamyrå 18 som språklig krasjer aldri så lite. Men i øverste etasje hos Evidi blir dette raskt konkret: I 2023 er så å si all kundebasert utvikling skybasert.

Skyene omgir ikke akkurat 5. etasje, men nesten all tillit og trygghet mellom kunde og konsulent hviler på Microsoft-løsninger i «clouden».

Atmosfæren i Evidis kontorer er preget av forsiktig ombygging og en slags stemning av at «her jobbes det». I mangel av sikker kunnskap om hvem de er og hva medarbeiderne gjør i sine glaserte kontorbur, er det med en viss undring man ser for seg hvor mange andre som akkurat her på dette enorme Forus-området, akkurat nå sitter klar for å ta fatt i sine innovative oppgaver. For en kraft de må utgjøre!

 Uformelt og overlappende lagspill
Det er en uformell ledergruppe som kommer oss i møte. Ansvaret og rollene til Frode Ree, Hannah Fraas og Tom Rune Espedal er like varierte som løsningene de tilbyr kundene. 

De er tydelige, de forklarer godt hva og hvordan Evidi går fram, at ingenting er avklart før kunden og Evidi har lagt en grunnmur der oppdraget står klart. Lagspillet og samhandlingen igangsettes. Ikke ofte etter modellen Evidi har inngått og praktisert med Rema 1000 siden 2007, men deling og erfaringer fra andre er alltid på gang. 

Rema 1000 og Evidi har samarbeidet tett med utviklingsressurser knyttet til ERP-integrasjoner og fått gode langsiktige resultater via tett kunnskapsbasert involvering fra begge.

Frode Rees bakgrunn som gründer og eier har en rolle som er spesiell og peker mest av alt mot kundefokus og innovasjonskraft. I både lange og korte drag kommer han tilbake til forankringen av Evidi, etablert først som eSeven i 2015, og som siden har fulgt et hovedspor ut fra sin geografiske plassering. Jæren og regionen har historisk forankring med en befolkning preget av sin praktiske bakgrunn og som forsterkes av teoretisk innsikt.

Dette er ikke i motsetning til de åtte andre kontorene Evidi har i Norge. Både disse og de tre kontorene i Danmark understreker selskapets visjon «Styrken ligger i helheten». Visjonen er rettet både internt og utad mot kunder som systematisk følges opp – før, under og etter.

Disse tre damene har funnet hverandre i samhandling og samarbeid ved opplæring og integreringer på ulike felt gjennom Microsofts programvare. Prosjektet med Randaberg Group har pågått snart i et år. Vi er svært godt fornøyd md utviklingen og samarbeidet med Evidi sier regnskapsleder i Randaberg Group Anette Rekevik (i midten). Sandra Mathisen t.v og Hannah Fraas har vært tett på prosjektet fra Evidi.

Disse tre damene har funnet hverandre i samhandling og samarbeid ved opplæring og integreringer på ulike felt gjennom Microsofts programvare. Prosjektet med Randaberg Group har pågått snart i et år. Vi er svært godt fornøyd md utviklingen og samarbeidet med Evidi sier regnskapsleder i Randaberg Group Anette Rekevik (i midten). Sandra Mathisen t.v og Hannah Fraas har vært tett på prosjektet fra Evidi.

Disse tre damene har funnet hverandre i samhandling og samarbeid ved opplæring og integreringer på ulike felt gjennom Microsofts programvare. Prosjektet med Randaberg Group har pågått snart i et år. Vi er svært godt fornøyd md utviklingen og samarbeidet med Evidi sier regnskapsleder i Randaberg Group Anette Rekevik (i midten). Sandra Mathisen t.v og Hannah Fraas har vært tett på prosjektet fra Evidi.

Kunnskap og erfaring deles
– Deling er et nøkkelord, understreker Helge Kristoffersen, og fortsetter:

– Kunnskapen og erfaringen kundene sitter på, følger vi nøye opp for å dele med og utvikle våre egne ansatte ved alle kontorene. Samtidig foregår deling av kunnskap på tvers i egne avdelinger og i ulike prosjekter. Når dette gis nødvendig kraft, får vi tillit fra kundene og flinke medarbeidere som drivere for innovasjon og utvikling i hele bedriften.

Her bidrar også business-utvikler Hannah Fraa sterkt til oppfølging av kundene og rekruttering av nye medarbeidere. Til det siste – i hele regionen – ja, i hele landet er det underskudd på digital kompetent arbeidskraft.

Det er sannsynligvis en av årsakene til at bare 28 prosent av bedriftene i Norge har helintegrerte ERP-løsninger knyttet til sin HR-virksomhet.

I land vi kan sammenlikne oss med har 52 prosent av bedriftene ERP-løsninger på dette feltet.

– Evidi er i gang med og har fått gode og talentfulle medarbeidere ved å rekruttere folk som har praktisk bakgrunn og innsikt fra en produksjonsbedrift, lager eller innkjøpsprosesser. Dette er utvilsomt en fordel for all innovasjon når det implementeres nye forretningssystemer, sier Hannah Fraas.

Her er utfordringene store både fordi det utdannes for få, men også fordi utviklingen går så fort at det er krevende for studenter å være oppdaterte når de er ferdig utdannet. Evidi har egne opplæringsprogram og ordninger for å få studenter opp på rett kompetansenivå.

«Med et riktig nettbasert ERP-system ligger alt til rette for at bedriften kan drive en effektivt, lønnsomt og med konkurransedyktige egenskaper på plass.»
Tom Rune Espedal

Frode Ree og Hannah Fraas i et avslappet øyeblikk ved kurongbordet i kontorene i 5. etasje på Trim Tower. Å ha noen soner der pc-er og handlingsplaner får ligge litt i ro, er viktige brudd i travle hverdager.

Frode Ree og Hannah Fraas i et avslappet øyeblikk ved kurongbordet i kontorene i 5. etasje på Trim Tower. Å ha noen soner der pc-er og handlingsplaner får ligge litt i ro, er viktige brudd i travle hverdager.

Kundene følges opp i webinar-skole
Ved å rekruttere bredere. viser det seg ofte at praktisk skolerte medarbeidere med god oppfølging vil kunne gå inn i digitale opplæringsstillinger.

– En slik bakgrunn gir ofte fordeler i forståelse og utvikling av data som skal samkjøres og integreres i en ERP-løsning. Samtidig følger vi dette opp med månedlige webinarer, teambaserte seminarer der kundene blir fulgt opp for eksempel når ulike oppgradereringer fra Microsoft skal implementeres, sier Fraas.

Evidi arrangerer også en årlig større kundebasert samling på Sola Strand Hotell med blanding av foredrag og kunnskapsdeling, gjerne så tett og bredt som mulig. Det bidrar også til gode relasjoner mellom kundene og oppfølgingen fra Evidis egne medarbeidere.

Kundenes utgangspunkt og forståelsen av de mange forskjellige utfordringene som preger kundehenvendelsene, jobber Evidi kontinuerlig med.  

For å bygge opp om og utvikle en god bedriftskultur, er Evidi opptatt av trivsel og samhandling internt. At glade medarbeidere er gode medarbeidere, er noe mer enn en floskel. Oppfølging faglig med flere ulike sosiale tiltak, har bidratt til lav turnover. Trygghet i arbeid og trygghet på arbeidsplassen skårer høyt.

ERP som livredder
Å gi mening til og forstå hvordan man kan bruke de enorme datamengdene man har tilgjengelig, er en kunnskap i seg selv. Å integrere data om sykdomsfravær og tidspunktet for et årlig forventet fravær, for eksempel knyttet til en kritisk produksjonsfase, kan være verktøyet som redder situasjonen. Dersom HR-systemet også knyttes til lønn, vil bedriften dessuten ha en fullstendig oversikt over kostnader ved for eksempel lønn og innleie. Tenk bare på om dette måtte gjøres manuelt ut fra to forskjellige ikke integrerte dataprogrammer.

– Et prosjekt med eksperthjelp fra Evidi, har ingen eksakt lengde eller kostnad, understreker Tom Rune Espedal.

– Prosjektene etableres i samarbeid og der åpenhet og tillit mellom kunde og Evidis medarbeidere er svært viktige på nær sagt alle plan. Derfor må vi for eksempel, nå når kunstig intelligens (KI) kommer på agendaen, svare at det må vi sammen kunden gjøre en analyse på hvor klare de er til å ta i bruk. KI blir et gigantisk neste steg for den digitale utviklingen i hele verden. Når den treffer for fullt, må myndighetenes og teknologiselskapenes innsats forenes med avklaringer som alle kan forholde seg til.

 

Evidis ledelse på Larsamyrå legger opp til en formell stil i møtene med kunder. Å treffe den lokale tonen tidlig er viktig for å få gode resultater for kundene og for Evidi.  Fra venstre Tor Rune Espedal, Frode Ree og Hannah Fraas.

Evidis ledelse på Larsamyrå legger opp til en formell stil i møtene med kunder. Å treffe den lokale tonen tidlig er viktig for å få gode resultater for kundene og for Evidi.  Fra venstre Tor Rune Espedal, Frode Ree og Hannah Fraas.