De unge energitalentene

De er unge, de har sterke meninger og de har allerede tung kompetanse innenfor sine fagfelt. Hva mener de om hvordan energihovedstaden skal utvikle seg de neste tiårene. Vi har snakket med 19 unge energitalenter fra Energiråd UNG.

Helleik Syse

Alder: 29 år
Bosted: Røyneberg    
Arbeidsplass: Universitetet i Stavanger
Yrke: Doktorgradsstipendiat
Utdannelse: Master i fornybar energi fra University of Strathclyde

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?

Det er veldig kjekt å få møte andre unge som jobber med energi i regionen, i tillegg til politikere. Jeg tror dette vil være et viktig råd for å knytte nettverk og lære mer om hva andre i regionen jobber med. Jeg håper også at vi gjennom Energiråd UNG kan legge grunnlaget for større samarbeidsprosjekter som kan sette Stavanger-regionen på kartet for fornybar energi.

Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Jeg liker størrelsen på byen. Det er greit å få oversikt over hva som skjer, samtidig som det hele tiden dukker opp nye spennende ting. Jeg opplever også at det er en kultur for å gi folk muligheter og ansvar om de ønsker det.

 Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Det at jeg har venner og familie her er personlig veldig viktig for meg. Jeg synes også det er overraskende bra å sykle i regionen. Stort sett bare veier hele året, og sykkelinfrastrukturen har blitt veldig mye bedre de siste årene, selv om det fortsatt er en vei å gå. Regionen er også veldig bra for fridykking.

 Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?
Veldig mange tenker nok fortsatt på Stavanger som oljehovedstaden i Norge. Om vi skal gjøre oss attraktive som energihovedstad må vi satse mye mer på fornybar energi, og samtidig kommunisere dette ut. Vi på universitetet må være flinke på å markedsføre de mulighetene som finnes for å studere fornybar energi, og på den måten trekke folk til byen. Det er også viktig at det finnes jobbmuligheter for de som vil jobbe med fornybar energi.

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Vi på Universitetet i Stavanger jobber for å bygge opp forskning og utdanning på fornybar energi, og jeg tror dette er en viktig brikke for at Stavanger-regionen skal bli ledende på området. Vi har nylig lansert en ny bachelor i batteriteknologi, og for de som er interessert i bærekraftig byutvikling har vi en femårig master i byplanlegging. Masteren vår i energi, miljø og samfunn er svært populær og gir studentene en generell innsikt i energi- og miljøutfordringer.

I prosjektet jeg jobber i, Future Energy Hub, forsker vi på hvordan vi kan forsyne byene våre med fornybar energi. I tillegg er det viktig å ha et næringsliv som tør å satse på fornybar energi, selv når oljeprisen er høy. Jeg tror også det er utrolig viktig å ha et godt samarbeid mellom næringsliv og akademia for å få til overgangen fra fossil til fornybar.

 

Frida Layti

Alder: 28 år
Bosted: Stavanger
Arbeidsplass: Schlumberger
Yrke: Sivilingeniør
Utdannelse: Master i Industriell Økonomi fra Universitetet i Stavanger

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?For meg har det vært verdifullt å lære mer om energipolitikk, og å få være med på å påvirke hvordan Stavanger-regionen skal klare å styrke sin posisjon som energihovedstad. I tillegg har det vært en stor bonus å bli kjent med andre unge i bransjen som også deler samme interesse.

 Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Det som er bra med å jobbe i energihovedstaden er nærheten til ledende internasjonale og lokale selskaper. Det skaper er mangfoldig og innovativt miljø, hvor alle er en del av omstillingen som skjer i samfunnet.

 Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Jeg liker at Stavanger-regionen er akkurat passelig stor, har et rikt kulturliv og nærheten til både sjø og fjell. Samtidig er det spennende å bo i en region i rask utvikling, ting står ikke stille og det er mange muligheter.

 Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?
Attraktiviteten kan styrkes ved å sikre grønne nyetableringer og et større mangfold av arbeidsplasser. På denne måten kan svingningene i jobbmarkedet som følge av oljepris flates ut og jobbsikkerheten økes.

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?

For å bli ledende på fornybar energi er det viktig at regionen går i front og spiller på lag med næringslivet og industrien. Vi må legge til rette for innovasjon og hjelpe eksisterende bedrifter med omstilling.

Lisa Maria Ness Klungland

Alder: 28 år
Bosted: Sola
Arbeidsplass: Stortinget
Yrke: Stortingsrepresentant
Utdannelse: Sykepleie og markedsføring

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?
Det er viktig for meg å møte mennesker som kjenner til hvor skoen trykker, som kan komme med tilbakemeldinger til oss som må ta valg hver eneste dag. Og så er Energiråd UNG blant de som er framtida i Rogaland.

 Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Spennende arbeidsplasser og mange kompetente og engasjerte mennesker!

Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Samme som ovenfor, i tillegg til at naturen er flott! Hva har Sør-Frankrike som vi ikke har? Det er kort veg til både å stå på ski, bade og surfe ved strendene, og i tillegg produserer vi egen sider!

 Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?
God markedsføring rettet spesielt mot studenter, og det i hele landet. Vi konkurrerer mot spesielt Oslo.

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Holde det gode trykket oppe og se hele Rogaland under ett. Det er mye spennende som skjer både i Dalane, på Jæren, i Ryfylke og på Haugalandet. Og alt det i veldig kort avstand til Stavanger-regionen.

Paal Brimsø Rogdeberg

Alder: 29 år
Bosted: Stavanger
Arbeidsplass: Nysnø Klimainvesteringer
Yrke: Senior Associate
Utdannelse: Siviløkonom

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?Energiråd UNG er en fin arena for nettverksbygging med andre unge i næringslivet. Det er inspirerende å lære om andres perspektiver på energinæringen, og spennende å få innblikk i arbeidet Næringsforeningen jobber med for å gjøre Stavanger til en attraktiv region for næringslivet.

 Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Jeg vil trekke frem to ting som er spennende med å jobbe i Stavanger regionen; folks ståpåvilje og evne til problemløsning, pluss enkel fremkommelighet og nærhet til det meste. 

 Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Varierte naturområder med fjord og fjell i Ryfylke og strender på Jæren. I tillegg vil jeg trekke frem utvidelsen av sentrumskjernen til Pedersgata i øst og Ledaal Park i vest.

 Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?Videre tror jeg det vil være viktig at regionen utvider sitt utdanningstilbud for å sikre at vi er relevante også for fremtidens arbeidsliv. Regionen trenger tydelige rollemodeller som viser vei og samhold i det grønne skiftet vi skal igjennom.

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Jeg mener samarbeid og dialog er nøkkelen for å få til en god overgang til mer fornybar energi, og at vi samtidig bygger videre på den kompetansen og arbeidskraften vi har opparbeidet over flere tiår.

Alexander Stokkebø

Alder: 27 år
Bosted: Stavanger
Arbeidsplass: Stortinget
Yrke: Stortingsrepresentant, Høyre
Utdannelse: Rettsvitenskap

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?
Det er et stort privilegium å få samarbeide med så mange dyktige, unge talenter fra energiselskapene. Som folkevalgt gir det meg også verdifull innsikt og gode innspill inn i det politiske arbeidet med å befeste oss som energihovedstad. 

Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Først og fremst at vi har et så spennende, variert og internasjonalt næringsliv, som gir folk muligheten til å følge sine drømmer og ambisjoner. Man får jobbe i den mest verdiskapende regionen i landet, med svært sterke fagmiljø innen energi og teknologi, og i en tid med rivende utvikling og transformasjon på energifeltet. Her kan man virkelig være med på å gjøre en forskjell både nasjonalt og globalt.

Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Nærheten til fjell, strender og natur kommer høyt opp på listen. Vi har sjarmen til en småby, med Europas største og vakreste trehusby, og kvalitetene til en storby, med et rikt kulturliv og meningsfulle fritidsaktiviteter for enhver smak. Her skal det godt gjøres å ikke trives! 

Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?
Hvis flere unge skal flytte hit, må vi for det første legge til rette for flere spennende jobber. Vi må sørge for at vi er det beste stedet for å starte og drive bedrift, sikre nok relevant næringsareal og yte god, rettferdig og forutsigbar tilrettelegging som vertsby. Så må vi bygge et sterkt universitet, med flere relevante og attraktive studier.
Flere internasjonale flyruter må også på plass, for å gjøre oss til en enda mer tilgjengelig by for resten av kontinentet og for unge. Vi må videre være en garantist for de internasjonale skolene, slik at det blir lettere for familier å flytte hit. Dernest må vi aktivt markedsføre Stavanger som energihovedstad, slik Næringsforeningen gjør på forbilledlig vis. Et annet grep kan være å få på plass en hovedkontorstrategi, og systematisere og koordinere arbeidet vårt opp mot nye nasjonale og internasjonale energiselskaper som vurderer hvor de skal etablere seg. Jeg har tidligere lagt frem en egen interpellasjon i kommunestyret om nettopp det.

Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Som nevnt må vi sikre at vi er det beste stedet for å starte og drive bedrift, og aktivt markedsføre energihovedstaden opp mot nyetableringer, slik at også fornybarselskapene velger å starte her. Så må vi posisjonere oss inn mot de store utbyggingene som vil skje i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Et annet viktig prosjekt er utviklingen av et sokkeldirektorat og sokkeltilsyn med fortsatt hovedsete her. Vi har som region mye spennende å jobbe med fremover! 

Sveinung Paz Eskeland        

Alder: 25 år
Bosted: Stavanger
Arbeidsplass: Norsk Solar
Yrke: Intern Legal & Compliance
Utdannelse: Jusstudent

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?Gjennom Energiråd UNG har jeg fått et nytt og trivelig nettverk med andre unge i spennende energiselskaper i Stavanger-regionen, noe som gir et godt innblikk i andre selskap og alle mulighetene som finnes i energisektoren lokalt. Deltakelsen i Energiråd UNG har så langt vært faglig innholdsrikt med spennende innhold på aktuelle problemstillinger. Å diskutere disse problemstillingene innad i gruppen, er både gøy og lærerikt!

Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Næringslivet i energihovedstaden har mye variasjon å by på med både store og «etablerte» selskaper, og mindre, men raskt voksende, selskaper. I en mindre by som Stavanger er det på mange måter enklere å skaffe seg et godt nettverk med folk fra andre organisasjoner. I tillegg har man mange unge talent i næringslivet som er motivert og interessert i å løse de mange energiutfordringene vi har i dag.

Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Denne regionen har mange tilbud innen byliv, kultur og sport, og her finnes noe for enhver smak. Jeg trives veldig godt med naturen vi har her lokalt med alt fra strendene ved havet, til fjellene og dalene lenger inn i regionen.

Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?
Ferdig utdannede studenter er sultne på spennende arbeidsmuligheter. Mulighetene som eksisterer i arbeidslivet i regionen må eksponeres. Her må ulike selskaper i regionen være flinke på å promotere seg selv på sosiale medier, men også fysisk på de ulike studiestedene lokalt og rundt i landet. Å kunne vise til de naturskjønne omgivelsene og fritidsmulighetene vi har tilgjengelig her lokalt vil jeg også si er en stor bonus!

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Rogaland har en mengde naturressurser i form av vann, vind og sol tilgjengelig. I tillegg sitter regionen på mye aktuell kompetanse i den eksisterende olje- og energisektoren. Dersom man klarer å kombinere disse to så tror jeg regionen allerede der har et stort forsprang som gjør den godt egnet til å bli ledende i energiomstillingen.

Anne Aspelund Pedersen

Alder: 30 år
Bosted: Stavanger
Arbeidsplass: Beyonder
Yrke: Trainee
Utdannelse: Sivilingeniør, Industriell Økonomi og Teknologiledelse

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?Det er en unik mulighet for meg og Beyonder til å bli bedre kjent med både næringsliv, akademia, og regionalpolitikk. Jeg tror at vi står sterkere sammen, og dette er en god arena for å både utfordre og styrke regionen.

 Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Dette er en region med mye aktivitet og innovasjon. Samtidig har bærekraft og grønn omstilling aldri vært så aktuelt som det er nå. I energihovedstaden har vi en reell mulighet til å utgjøre en forskjell, og vi har god kunnskap fra oljebransjen som vi kan bygge videre på for å hevde oss i både nasjonal og internasjonal sammenheng. I tillegg utgjør dette en mulighet for kompetanseheving innen sirkulærøkonomi.

 Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?Næringsforeningen og U37 gjør en god jobb for å inkludere og styrke de unge sin involvering og påvirkningskraft. Regionen er på god vei med å tilrettelegge for internasjonalt samarbeid, som resulterer i et mer diversifisert, faglig kompetent, og inkluderende samfunn.

 Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?Her vil jeg trekke frem tre ting: Synlighet, tilgjengelighet, og internasjonalisering. Min opplevelse er at Stavanger er synlig i regionen, men ikke ellers i landet. Klarer vi å synliggjøre Stavanger mer i nasjonal og internasjonal sammenheng, er vi på god vei. Tilgjengelighet både med tanke på kollektivtransport innad i regionen, men også ut mot de store byene i Europa. Buss og flyavganger spesielt har potensiale til å bli enda bedre. Internasjonalisering er allerede godt i gang, men dette tror jeg vi kan bli enda bedre på. Dette henger naturligvis tett sammen med de to andre punktene.

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Som nevnt tidligere tror jeg på samarbeid og mobilisering. Det finnes mange selskaper, både oppstarts og etablerte som setter søkelys på fornybar energi og den grønne omstillingen. Hvis vi klarer å samarbeide mot et felles mål, og styrke hverandre på veien, så tror jeg vi kan lykkes.

Marthe Braut

Alder: 26 år
Bosted: Stavanger
Arbeidsplass: Aker Solutions
Yrke: Prosessingeniør
Utdannelse: Prosessteknologi, UiB

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?Ved å være med i Energiråd UNG får jeg være med å diskutere spennende problemstillinger knyttet til regionen vår. På denne måten kan jeg få frem mine synspunkt, samt diskutere med andre unge representanter hva vi anser som viktig for energihovedstaden å fokusere på fremover.

 Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Når man jobber i energihovedstaden er man tett på energiindustrien, uavhengig om man jobber der selv eller ikke. Selskaper innen energi er lokalisert i hele regionen, noe som gjør at det påvirker et stort område. Som ansatt i et serviceselskap i energibransjen, så setter jeg stor pris på at våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere stort sett er lokalisert i nærområdet. Vi har utrolig mye viktig kompetanse og teknologi veletablert i regionen.

 Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Det er en fin region, med kort avstand til både strender og fjell. Man kan bo landlig, men fremdeles bruke fem minutt til jobb på Forus.
I tillegg så vil jeg trekke frem alle jobbmulighetene man har her. Vi har over 2500 bedrifter bare på Forus. Her skal det være noe spennende å jobbe med innen alle fagfelt.

Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?
Dersom man ønsker å trekke til seg folk fra andre deler av landet, og andre land, så må man vite at det er en attraktiv region å flytte til. Vi kan ikke bare gjøre tiltak for at folk herfra skal bli, men også at folk som skal begynne å studere, eller søke jobb, gjør det i Stavanger-regionen. Da er det viktig å tilrettelegge for nyetableringer, for eksempel i form av at boligmarked som er bedre tilrettelagt unge kjøpere, og et godt kulturtilbud slik at man har gode muligheter for å bli kjent med nye mennesker.

I tillegg syns jeg at det er viktig å styrke samarbeidet mellom UiS og bedrifter i nærheten. Vi har et av Norges største næringsområder bare fem minutt i bil eller buss ifra UiS. Her er det gode muligheter for å tilrettelegge for praksisperioder i løpet av studietiden, bedriftsbesøk og andre tiltak som gjør studenter kjent med alt det spennende bedriftene i regionen driver med. Da er det større sjanse for at de blir værende etter endt studietid.

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Det er viktig at det etableres støtteordninger for nyoppstartede selskap innen feltet. I tillegg bør UiS utvide sitt studietilbud innen det. Som nevnt i punktet over, så er det spesielt viktig med et godt samarbeid mellom UiS og bedrifter her.
Til slutt vil jeg påpeke at i en region som skal satse på fornybar energi, så kan ikke det kun representeres i form av hva selskaper her driver med. Det må også gjenspeiles i hvilket transportmiddel man bruker til jobb, hvilke energikilder brukes i offentlige bygg og i personlige hjem.

Emilie Aasen Kavli

Alder: 28 år
Bosted: Håbafjell, Sandnes
Arbeidsplass: Equinor
Yrke: Letegeolog
Utdannelse: Petroleumsgeologi (UiS) og petroleumsøkonomi (IFP School)

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?Som både ny i energibransjen og ny i Rogaland, så er Energirådet UNG kjempespennende! Det er en møteplass for å lære om og diskutere det som skjer i bransjen og i regionen. Det er flott å få muligheten til å kunne bidra med et perspektiv som ung arbeidstaker og som innflytter.

 Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Bredden i jobbmulighetene, arrangementene som organiseres og alle de dyktige menneskene som jobber i energibransjen her.

Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Definitivt de flotte landskapene; her er det mulighet for å være utendørs på stranden, i fjellet eller i skogen innen kort radius.

 Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?Mangfold i energijobbtilbud til de nyutdannede, kollektivtransport som knytter Stavanger-regionen bedre sammen, og et fokus på å fremme variasjonen i geografi i regionen med mange flotte områder for bosetting både sentralt og mindre sentralt, men likevel med nærhet til jobblokasjoner.

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Regionen har en enorm faglig tyngde og erfaring fra petroleumsindustrien – denne kompetansen er gull verdt og må inkluderes for at Stavanger-regionen skal bli ledende på fornybar energi!

Andreas Tønnessen

Alder: 27 år
Bosted: Egersund
Arbeidsplass: Dalane Kraft
Yrke: Teknisk leder

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?Det gir meg muligheten til å påvirke hva regionen skal satse på fremover og å bygge nettverk på tvers av de ulike energibransjene.

Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Egersund har en god blanding av ulike næringer og har vært flinke til å satse på nettverksbygging. Jeg vil spesielt trekke frem U37, som gjør en kjempejobb med å tilrettelegge for nettverksbygging på tvers av bransjer. 

Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Det som er bra med å bo i Egersund er at vi har flotte turområder, hyggelige boligpriser og det meste som trengs samlet i en passe stor by.

Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?Det må satses på fornybare og bærekraftige arbeidsplasser. Dette er noe stadig flere, spesielt unge er opptatt av når de søker jobb.

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Vi har fortsatt en del ikke realisert vannkraftpotensial som kan utnyttes. Det er også viktig å se på potensialet i offshore-vind. Med flere store havner i regionen tror jeg også det er et stort potensial i å satse på energibærere som hydrogen og batteriteknologi.

Emilie Aasen Kavli

Alder: 27 år
Bosted: Sandnes
Arbeidsplass: Neptune Energy
Yrke: Prosess ingeniør
Utdannelse: Petroleumsteknologi med spesialisering i naturgassteknologi ved Universitetet i Stavanger

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?
For meg er det er viktig at unge innenfor energi har en felles plattform hvor de kan lære på tvers av forskjellige disipliner. Personlig jobber jeg stort sett med kollegaer som har lang erfaring og da er det bra å kunne møte andre og bli påminnet om at alle har vert på samme sted i starten av karrieren. 

Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Å ha en energihovedstad gjør det lettere å samarbeide, møtes, diskutere og la seg inspirere av de mange energitypene vi har tilgjengelig. Telefon, Teams og Zoom er gode substitutter, men det kan foreløpig ikke slå verdien av å møtes. En energihovedstad gjør at avstanden mellom de ulike bedriftene blir veldig kort og vi kan jobbe tettere sammen.

Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Stavanger er passe stort. Det er ikke fullstappet av mennesker hvor enn du går, men det er heller ikke flere kilometer til neste møtested. Byen ligger naturnært, med mulighet for å dra ut til vakre strender, fjellturer og severdigheter. Det er også enkelt å dra på reise med enten båt eller fly da dette også har nær tilkomst fra byen. Også er det flere byer i kjørelengdes avstand til Stavanger også!

Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?Flere sosiale tilbud, enklere og mer effektiv kollektiv tilkomst og styrke utdanningsinstitusjoner.

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Tilgjengelighet og markedsføring. Det nytter ikke å investere i for eksempel hydrogendrevne kjøretøy om man ikke kan fylle tanken – eller omvendt. Jo mer fokus politikere har på fornybar energi, jo flere blant borgerne vil bli engasjert. Fornybar energi har lenge vært et hjertesukk for den yngre generasjonen, men flere må engasjere seg. Det må vises til flere gladsaker når det grønne skriftet går i riktig retning for det er alt for enkelt å henge seg opp i det som går galt.

Alexandra Makrygiannis

Alder: 33 år
Bosted: Stavanger
Arbeidsplass: OMV (norge) AS
Yrke: Geofysiker
Utdannelse: Master i Petroleumsgeofag fra NTNU

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?
Dette er en super plattform å møte andre engasjerte unge i energibransjen som er motiverte til å utgjøre en forskjell. Nettopp fordi rådet består av folk med forskjellig bakgrunn som kommer fra forskjellige selskaper, gir dette et nytt perspektiv som jeg og kan ta med meg «hjem» til egen bedrift.  Å få muligheten til å bidra med min erfaring rundt så mye positiv energi vil jeg si er et privilegium.

 Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Jeg liker spesielt mulighetene jeg har til nettverksbygging i form av eventer, konferanser og organisasjoner som og fremmer energirelaterte diskusjoner for framtiden.

 Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Jeg er en siddis som har både studert og jobbet andre plasser enn Stavanger. På de årene jeg har vært vekke og kommet tilbake ser jeg hvordan Stavanger-regionen har vokst både kulturelt, kulinarisk og ser at det er mange spennende prosjekter på gang. 
I tillegg er jeg veldig glad i å komme meg ut i naturen så jeg liker godt at det er kort avstand fra byen til både fjorder, fjell og strand.

 Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?
En av de unike tingene med Stavanger-regionen er å promotere bedre det som skjer utenfor bykjernen. Hadde vi klart å bedre integrere det som skjer i byen (oljeselskaper, service selskaper, universitetet) med mulighetene som finnes rundt i distriktene (fornybar energi i form av havvind, vannkraft, og solenergi, matproduksjon) på en bedre og mer synlig måte kunne vi vært et forbilde som energihovedstad for resten av landet.

Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
For over 50 år siden var det en gjeng med flinke folk som så hva som var i ferd med å skje for lille Norge og omstilte seg fra å være en skipsfart og fiskenasjon til å bli en oljenasjon. Mange av disse flinke folkene var nettopp i Stavanger. Nå er vi i en lignende situasjon og har en unik mulighet til å videreutvikle kompetansen fra hva vi har gjort de siste 50 årene inn i en ny lys framtid. 
Hvis vi klarer denne omstillingen på en effektiv måte ved å bruke kompetanse som allerede finnes i regionen, i kombinasjon med å fremme nye ideer i samarbeid med både universitetet, bransjen og ikke minst ha politikerne med på laget. Hvis vi bare kommer i gang med å gjøre ting i stedet for kun å snakke om ting, tror jeg og veien blir til som vi går.

Krotov Kirill

Alder: 24 år
Bosted: Stavanger, Norway
Arbeidsplass: Subsea 7 Norway AS fra 1. september 2022 and Chair of D&I SPE Stavanger Committee
Yrke: Graduate engineer, Chair of the Committee
Utdannelse: Master’s Degree in Marine and Offshore Technology (Offshore Field Development Technology)

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?For meg er det en stor ære å være i rådet for å fremme ideer om det kulturelle mangfoldet i energisektoren. Jeg håper min tilstedeværelse i rådet vil føre til positive endringer i kommunen om sosial tilpasning av expats med ulik kulturell og nasjonal bakgrunn.

Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Det er svært inspirerende å møte motiverte unge kolleger, bli kjent med mer erfarne fagfolk og å føle at stemmen til komiteen representert ved internationals blir hørt i lokalsamfunnet.

Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
For petroleumsingeniøren er Stavanger absolutt det beste stedet å være. Foruten de ulike karrieremulighetene i Stavanger-regionen, er denne byen flott for å ha en familie og nyte livet.

Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?
Jeg ønsker å se flere vitenskapelige og profesjonelle fornybare energiarrangementer i Stavanger. Som tidligere student kan jeg foreslå ideen om å tildele de beste studentene fra energirelaterte disipliner på vegne av kommunen for å øke interessen og motivasjonen for å studere for ungdommen.

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Samarbeid er alltid viktig. Det er byer som gjør store anstrengelser for å øke energiovergangen over hele verden. Ved å utveksle ideer og bygge tettere relasjoner med de andre regionene, vil Stavanger kunne bli ledende innen fornybar energi!

Mille Marie Isaksen

Alder: 22 år
Bosted: Opprinnelig fra Oslo, bor i Stavanger
Arbeidsplass: ONS Stiftelsen på secondment fra DNO Norge
Yrke: Prosjektleder ONS Young 2022
Utdannelse: Bachelor i Statsvitenskap, med fokus på energi og miljø

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?
Jeg er brennende opptatt av å skape møteplasser for unge i energibransjen, og Energiråd UNG gir en god mulighet til å treffe andre unge folk i ulike energisegmenter. Det er viktig at folk som jobber i fornybar og folk som jobber i olje og gass kan møte hverandre, diskutere små og store spørsmål og se på muligheter sammen. Ikke minst møter jeg så mange kule folk som får til enda kulere ting!

Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Jeg kommer opprinnelig fra Oslo, så det å komme til Stavanger har gitt meg en krasj-innføring i energibransjen av de sjeldne. ONS, som en av verdens største energimøteplasser, har gitt meg et nettverk og en forståelse for bransjens utfordringer jeg kommer til å ta med meg for alltid. Dette er en plass med så mye kompetanse og ambisjoner, og nå trenger regionen flere folk som kan være med å oppfylle de ambisjonene. Det er ingen tvil om at det finnes utallige muligheter i energihovedstaden Stavanger, jeg håper unge i dag griper tak i de med begge hendene!

Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?
Til tross for alle mulighetene regionen rommer, er det ganske vanskelig for de som ikke har god kjennskap til Stavanger å finne fram til dem. Ingen av mine bekjente i Oslo snakket om å flytte til Stavanger for å studere, og alle de jeg kjenner som tar tekniske fag i Trondheim skal tilbake til Oslo for å jobbe etterpå. Hvorfor er det sånn? Det bør bli allmennkunnskap at Stavanger er stedet å dra for å være med å påvirke energiframtiden i en bærekraftig retning. Da må Stavanger slutte å snakke internt om hvor bra byen og næringslivet her er, og heller rette den kommunikasjonen utover i landet. Jeg lover i hvert fall gjøre min del av det arbeidet!

Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
I Stavanger opplever jeg en utvikling og et samarbeid mellom energiformer som jeg ikke visste var mulig. Hvordan kunnskap fra olje- og gassindustrien leder til nye løsninger for eksempel innenfor offshore vind, fascinerer meg. Noe jeg opplever at bidrar til å hemme Stavanger fra å bli ledende på fornybar er at man tviholder på oljehistorien, på «oljebyen», som om den arven er under konstant angrep. Min erfaring tilsier det motsatte. Her er det så mange unge og gamle som absolutt setter pris på det «oljå» har ført med seg av muligheter, kompetanse og inntekter. Til forskjell fra det det konstante forsvaret av olje og gass virker å tilsi, er det tusener av folk som jobber hver eneste dag i krysningen mellom fossile og fornybare energiformer. Disse er våre beste ambassadører. Vi må passe på retorikken vår, og ikke slå fast at «vi må være takknemlige for olje og gass, punktum». Da mister du de som synes debatten blir håpløs av polarisering og som jobber for omstilling. Det punktumet burde byttes ut med det jeg opplever som realiteten for de fleste jeg møter i Stavanger; vi er takknemlige for olje og gass fordi det er det som skal gjøre Norge i stand til å kvitte seg med den og sikre en grønn omstilling. Alle her setter pris på olja, slutt å snakk om det som har vært og snakk mer om hvor vi skal!

Martin Bland

Alder: 31 år
Bosted: Hillevåg
Arbeidsplass: Norske Shell
Yrke: Prosessingeniør i drift for Ormen Lange og modfikasjonsprosjekter på Nyhamna gassanlegg.
Utdannelse: Siv.ing industriell kjemi og biotek. med fordypning i prosessteknologi fra NTNU

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?Jeg får løftet blikket på hva som rører seg i regionen i kontekst av energiindustri. Fra de store linjene i rikspolitikk til det å diskutere ned på detaljnivå hva de ulike deltakerne arbeider med. Å lære om og å se at energitransformasjonen ikke er prat, det skjer her og nå. 

Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Variasjon! Å få arbeide med detaljert (prosess)teknologi som spenner fra konvensjonell gassproduksjon til støtte for hydrogenprosjekter. Tilgang til å diskutere ulike utfordringer knyttet til energiomstilling med kollegaer både i eget selskap og andre.  

Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Variasjon igjen! Kort vei til strand, fjells og urbant byliv uten de trykkende folkemengdene. Å kunne dra fra ski i Sauda eller Sirdal, til å stisykle gjørma i Sørmarka og så bestille seg noe digg fra Pedersgata. Stikke på konserter på Tou, Folken og Konserthuset. Mablisfestivalen er og et årlig høydepunkt   

Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?Det kjedelige med Stavanger er de store svingningene som følger oljeprisen. Fra en sprekkeferdig yrende verdensby når ting går bra til en litt grå og nedtrykt stemning når bremsen er på. Jeg har flere kollegaer, særlig utenbys fra, som har flyttet fra Stavanger når pilene har pekt nedover. Rogaland må beholde og styrke alle de sterke sidene særlig for å koble seg av oljeprisen. I tillegg til de som allerede er nevnt over: matfylket, natur og kulturopplevelsene og UiS.        

Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Er det tydelig nok for de som ikke kjenner regionen nært at Stavanger er en energihovedstad? Refrenget som går igjen med mine venner utenbys er «Oljå!» og ikke «Fornybar!». Prioriterer vi de områdene hvor regionen allerede er ledene og har potensiale godt nok? Konkurransen er steinhard for å være ledene på fornybar. 

Ranveig Halseth

Alder: 29 år
Bosted: Stavanger
Arbeidsplass: ConocoPhillips
Yrke: Geolog
Utdannelse: Master i geovitenskap

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?For meg er det verdifullt å ha en kanal for de unge i energiindustrien hvor man kan komme med innspill og tanker som kan påvirke hvordan regionen vår vil se ut i framtiden.

Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Det er mange spennende jobbmuligheter i stadig endring. Med det grønne skiftet, teknologiutvikling og digitalisering er det umulig å si hvordan jobbmarkedet og -hverdagen vil se ut i framtiden, og det er spennende! Situasjonen i Europa har også satt fokus på hvor viktig industrien og regionen vår er både for Norge og resten av Europa – og at det fortsatt vil være slik i framtiden.

Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
I tillegg til varierte og spennende jobbmuligheter har områdene rundt Stavanger fantastisk natur som byr på både fjellturer, skimuligheter og surfing.

Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?Ved å formidle hvordan Stavanger skal fortsette å være energihovedstad med et attraktivt jobbmarked også i framtiden med økt fokus på det grønne skiftet, hva som gjøres allerede, og framtidige prosjekter. Dette, sammen med relevante studieprogram innen energiindustrien (både petroleum og fornybar) på UiS, vil tiltrekke seg unge som gjerne blir værende også etter studietiden.

 Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Tørre å satse på prosjekter innen fornybar energi. Regionen har mye kunnskap og erfaring innen blant annet offshoreteknologi og reservoarene som også er relevant for eksempelvis havvind og karbonfangst og -lagring. Det må også tilrettelegges for at bedrifter som driver fornybart etablerer seg i Stavanger-området.

Helene Mæland

Alder: 27 år
Bosted: Sola
Arbeidsplass: Zaptec
Yrke: Product Manager Digital Services
Utdannelse: Bachelor i Internasjonal Markedsføring fra BI og Pace University New York

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?Det har vært utrolig gøy å lære om hva som foregår politisk i Stavanger-regionen. Den største verdien har vært å treffe andre unge mennesker fra ulike bransjer, dele kunnskaper og erfaringer og bli bedre kjent med hva Stavanger har å tilby. 

Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Jeg synes vi har et godt mangfold i Stavanger av både norske og internasjonale arbeidere. 

Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Nydelige turområder og strender, samt mulighet til å komme seg kjapt både til og fra sentrum – man får det beste av både byliv og privatliv med å bo i Stavanger.

Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?Gjerne fokusere på hvilke andre spennende bransjer som finnes i Stavanger annet enn olje og gass som allerede er kjent. Vi har utrolig mange spennende muligheter som også bør løftes frem – for eksempel innen lading og fornybar energi. 

Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Ta lærdom fra olje- og gassnæringen og skifte fokus mot at Stavanger er mer enn bare oljehovedstaden. Jeg tror vi er på veldig god vei med Energihovedstadsprosjektet.

Steffen Hidle

Alder: 28 år
Bosted: Stavanger
Arbeidsplass: IKM Elektro
Yrke: Prosjektleder
Utdannelse: Fagbrev elektriker og teknisk fagskole Elkraft

Hvilken verdi har det for deg å være med i Energiråd UNG?Jeg får knytte bedre kontakt med andre deler av bransjen og å drøfte interessante problemstillinger.

Hva er bra med å jobbe i energihovedstaden?
Det er gode muligheter i arbeidsmarkedet.

 Hva er bra med å bo i Stavanger-regionen?
Jeg liker kombinasjonen med at mange interessante selskaper er lokalisert her og at jeg har gode forutsetninger for å drive med interessene mine; ski, sykkel og friluftsliv.

Hvordan kan attraktiviteten til energihovedstaden styrkes?Jeg synes det har blitt mer attraktivt i de senere årene med for eksempel FOMO Works-konseptet. Jeg tror unge og nyutdannede synes «hubber» er spennende og videre satsing på dette konseptet kan være med å gjøre energihovedstaden mer attraktiv.

Hva kan Stavanger-regionen gjøre for å bli ledende på fornybar energi?
Flere liknende konsepter som FOMO, opprette «hubber» slik som for eksempel Egersund energy hub. Dette har jeg veldig tro på, det gjør at interessante selskaper med forskjellig kompetanse kommer sammen for innovasjon.