Elfly: Sju grunner til testarena

Bli med Tormod på jobb: Næringsforeningen og Start Norge dro til Stortinget for å fortelle politikerne hvor langt Stavanger lufthavn, Sola har kommet som testarena for utslippsfrie fly.

Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen (til høyre) og Arne Martin Gilberg, daglig leder i Start Norge tok turen til Oslo og Stortinget for å fortelle politikerne om hvorfor internasjonal testarena for null og lavutslippsluftfart bør legges på Sola.

Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen (til høyre) og Arne Martin Gilberg, daglig leder i Start Norge tok turen til Oslo og Stortinget for å fortelle politikerne om hvorfor internasjonal testarena for null og lavutslippsluftfart bør legges på Sola.

Den første elflyet som ble sertifisert av den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) besøkte Stavanger lufthavn Sola for to år siden.

Den første elflyet som ble sertifisert av den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) besøkte Stavanger lufthavn Sola for to år siden.

Næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Tormod Andreassen, jobber ustoppelig dag og natt for å legge forholdene best mulig til rette næringslivet.

Han har tett kontakt med politikere, bedrifter og beslutningstakere.

Onsdag denne uken satte han seg på flyet sammen med Start Norges Arne Martin Gilberg - et fly som i framtiden kan være utslippsfritt - på vei til Stortinget for å legge fram de mange gode argumentene for hvorfor akkurat Sola flyplass skal huse Norges internasjonale testarena for utslippsfri luftfart.

I april inngikk Avinor og Luftfartstilsynet en samarbeidsavtale om etablering av Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy.

Avinor stiller med infrastruktur, luftrom og tilgang på energi, og Luftfartstilsynet stiller med regulatorisk tilrettelegging.

Etableringen vil være et sentralt tiltak for å nå målet om fossilfri norsk luftfart i 2050.

Det finnes per i dag ingen tilsvarende testarena i et operativt miljø i verden, ifølge Avinor.

Her har Stavanger-regionen sjansen til å plassere seg på det internasjonale kartet for luftfart.

Næringsforeningen og Start Norge la fram følgende argumenter i møtene med politikerne:

Det første møtet var med Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Det første møtet var med Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Argument 1: Sterkt luftfartsmiljø

Sola har et svært sterkt og kompetent luftfartsmiljø, sivilt og militært, som er godt rustet til å bidra til introduksjon av ny luftfartsteknologi.

Etablerte aktører har allerede signalisert at de ønsker å benytte Sola som utgangspunkt for testing.

Forsvaret har base på Sola og redningstjenesten (330 skvadron) har sin ledelse på flystasjonen.

Flere aktører i Stavangerregionen har i flere å arbeidet for å få de første null- og lavutslippsluftfartøyene til Sola.

Neste møte var sammen med statssekretærene Tom Kalsås (Ap) og Bent Joacim Bentzen (Sp) i Samferdselsdepartementet

Neste møte var sammen med statssekretærene Tom Kalsås (Ap) og Bent Joacim Bentzen (Sp) i Samferdselsdepartementet

Argument 2: Hovedkontor for helikopter- og droneselskap

Flere av landets fremste helikopter- og droneselskap holder til i regionen og har sine hovedkontor på Sola.

Disse er aktuelle kandidater til å introdusere ny teknologi.

Høyres Aleksander Stokkebø lyttet til våre utsendte med stor interesse.

Høyres Aleksander Stokkebø lyttet til våre utsendte med stor interesse.

Argument 3: Gunstige værforhold

De klimatiske forholdene er gunstige for utprøving av ny teknologi. Vi har rett og slett mye godt flyvær på Sola sammenlignet med andre steder i landet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen, satte pris på besøket fra Næringsforeningen og Start Norge.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen, satte pris på besøket fra Næringsforeningen og Start Norge.

Argument 4: Tilgjengelig luftrom

Luftrommet rundt Sola lufthavn og to rullebaner gir muligheter for etablering av egne områder hvor ny teknologi kan operere, uten å komme i konflikt med annen regulær flytrafikk.

Avinor har nedsatt et eget luftromsdesignteam som arbeider med kartlegging og planlegging av luftrom til testformål.

Nærheten til andre flyplasser som Haugesund Lufthavn og Stord/Sørstokken er også en fordel.

Frp-duoen Roy Steffensen og Terje Halleland setter alltid pris på besøk fra hjemfylket.

Frp-duoen Roy Steffensen og Terje Halleland setter alltid pris på besøk fra hjemfylket.

Argument 5: Ledig bakkeareal

Sola har ledig areal på lufthavnen som kan settes av til et eget testsenter - i tillegg til områder for utbygging av solcellepark, tilrettelegging for ladeinfrastruktur og fremtidige hydrogenbaserte løsninger.

Stavanger lufthavn har direkteruter til flere store hubber i Europa, blant annet Schiphol, Amsterdam.

Stavanger lufthavn har direkteruter til flere store hubber i Europa, blant annet Schiphol, Amsterdam.

Argument 6: Internasjonal interesse

Stavanger Lufthavn Sola har daglig forbindelse til København, Amsterdam, London og Frankfurt og gjør regionen lett tilgjengelig.

Internasjonale aktører har allerede signalisert ønske om å komme til Sola og Vestlandet for å teste ut sin teknologi.

Stavanger lufthavn Sola.

Stavanger lufthavn Sola.

Argument 7: Teknologibedrifter

Stavangerregionen har en kompetanse som er helt sentral i omstillingen til mer bærekraftige energiformer.