Etablerer ny klynge for agritech

Nordic Edge er i ferd med å etablere en ny innovasjonsklynge innen agritech.

Sabi har som mål å levere høykvalitetssushi med de beste råvarene.

Målet er å skape nye løsninger, flere arbeidsplasser og flere kunnskapsbaserte bedrifter med eksportpotensiale.

– Denne regionen har nok sovet i timen i forhold til landbruksteknologi. Vi sitter midt i matfatet, er gode på mekanikk, men har ikke helt klart å ta steget fra mekanikken til det digitale. Internasjonalt er landbruksteknologi et av de raskest voksende områdene. Klarer man å lage teknologiløsninger innenfor landbruket som treffer det som går på fór, økt vekst og sikkerhet, mindre avfallshåndtering og så videre, er etterspørselen stor – både i Europa og USA spesielt, men også Asia, sier leder for Nordic Edge, Terje Eide.

Tidligere smartbysjef i Stavanger, Gunnar Crawford, er ansatt til å lede satsingen og begynner i jobben allerede 14. august.

– Det vi ønsker er å bygge et nettverk av selskaper som ønsker å samarbeide om felles innovasjonsutfordringer, samt å skape mer og bedre innovasjonssamarbeid mellom bedrifter som deler utfordringer, sier leder for Nordic Edge, Terje Eide.

Innovasjonssatsingen vil tilby et klyngeprogram som prioriterer kunnskapsdeling og nettverksbygging. Målet er også å koble nye ideer med kapital gjennom investornettverket til Nordic Edge, samt å utnytte internasjonale finansieringsmuligheter som tilbys gjennom ulike EU-program.

Litt bakpå

En undersøkelse Nordic Edge har fått foretatt, viser at det er et voksende nasjonalt leverandørmiljø i Norge, men at veksten først og fremst skjer utenfor Rogaland. Trøndelag, Oslo og Viken er i førersetet. Det bildet ønsker initiativtakerne å endre.

Det har i mange år vært en internasjonal kraftig vekst etter landbruksrelaterte teknologiløsninger som kan forbedre effektiviteten, redusere avfall og oppnå bedre avlinger.

– Dette er en mulighet Rogaland må utnytte. Bruken av teknologi i landbruket vil bidra til å forbedre effektiviteten, bærekraften og lønnsomheten i næringen, samtidig som det kan hjelpe til med å møte fremtidige utfordringer knyttet til matproduksjon og ressursforvaltning, sier Terje Eide.

Positivt

Han viser til at initiativet har blitt svært positivt mottatt av bedrifter, bransjeorganisasjoner og kommunene på Nord-Jæren og Rogaland Fylkeskommune. Også bedrifter som er kontaktet er positive til satsingen. Det samme er organisasjoner som UiS, Teal, Nibio

– I en fersk evaluering av det regionale samarbeidet om næringsutvikling blir vårt initiativ løftet frem som et godt eksempel på et prosjektrettet, regionalt næringsutviklingsprosjekt – der både de store og de små kommunene trekkes med, og der det er muligheter for konkret nytteverdi for alle involverte.

Klyngefylket
Rogaland ligger allerede suverent på toppen når det gjelder etablerte klynger. Av de 12 Arena Pro klyngene som i dag finnes i Norge, og som støttes av Innovasjon Norge, finnes seks av dem i Rogaland, av dem fem i Stavanger.

– Dette viser at regionen har en sterk og unik samarbeidsvilje rundt innovasjon, sier Eide.

Med initiativet ønsker Nordic Edge å bygge en større klyngestruktur som utnytter innovasjonskompetanse og nettverk, og gir synergieffekter på tvers av klynger.

– Selskaper med løsninger som fungerer i en smartby-kontekst vil også finne muligheter innen agritech. Samtidig har vi har ambisiøse eiere med SR-Bank, Lyse og Smedvig i spissen, som vil utvikle regionen og satse på næringsutvikling og bygging av nye teknologibaserte arbeidsplasser med eksportpotensial. Som samfunn må vi innovere mer og bedre. Bærekraftutfordringer må tas tak i også i landbruket. I alt vi gjør, streber vi etter å legge til rette for innovatører og de som utfordrer status quo med nye løsninger for utfordringer. Vi tror på kraften i innovasjon gjennom samarbeid på tvers av sektorer. Vår rolle er å styrke bedrifters innovasjonskapasitet. Vi trenger et landbruk som er «smart with a heart», sier Eide.