Har fulgt landets
og byens utvikling
i 100 år

Det går en historisk linje fra Verven i Stavangers Østre bydel til Finnestadgeilen industriområde. Knytter du Stavanger Gummi-industri, nåværende Rubberstyle, til det som har vært og det som er i dag, kan du etter hvert lære ganske mye om Stavangers industrihistorie. Skvettlappene for eksempel. De kjente du sikkert ikke så godt til. Det gjorde folk i 1960!

Kjell Yngve Moberg sjekker nøye framdrift og produksjon av et nytt så å si håndlaget produkt.

Kjell Yngve Moberg sjekker nøye framdrift og produksjon av et nytt så å si håndlaget produkt.

Rubberstyle – bedriftens navn i dag – er eneste gummifabrikk i Norge som både blander råvarer og lager produkter med maskiner som i sin opprinnelige oppbygging er nesten like gamle som bedriften. Det ligger med andre ord mye stolthet og tradisjon i veggene. Samtidig tas det nye steg i produksjon og utvikling. Her tegnes et bilde av en sterk og frisk 100-åring.

FAKTA: Rubberstyle AS

Eiere: MENTO INVESTERING AS (Annette Dahle) 50 prosent, LERI FINANS AS (Leif Sædberg) 50 prosent

Daglig leder: Bjarte Aase

Omsetning: 24,6 mill (2023)

Resultat: 1,3 mill (2023)

Antall ansatte: 13

I 2008 flyttet bedriften inn i nye produksjons- og kontorlokaler i Dusavik like ved E39. Fra 1924 til 2006 var selskapet eid av Kavli-familien. Da overtok daværende administrerende direktør Leif Sædberg alle aksjene. Han eier fortsatt 50 prosent av selskapet der Mento Investering er den andre deleieren.

Stavanger Gummi-industri ble etablert i 1924 i Østre Bydel, nærmere bestemt Kjelvene. Generasjonen som jobbet rundt etableringen av bedriften, fikk selvsagt slengnavnet som også ungane i gadå brukte; «far min jobbe på «gummien».

Først i hermetikken – så skvettlappene!

Produksjonen var rettet mot byens hermetikkfabrikker og behovet deres for gummipakninger. Etter hvert som nye pakningsmetoder ble utviklet, måtte Stavanger Gummi-industri endre produksjonsprofil der det meste var artikler som gikk til husholdninger, hjem og biler. Den gang ble produktene markedsført under bedriftens eget varemerke Rubber Style.

Utviklingen med stadig nye praktiske produkter primært rettet mot husholdninger endret seg dramatisk og positivt på 1960-tallet da det ble påbudt å montere skvettlapper på alle personbiler i Norge. Stavanger Gummi-industri så mulighetene og fikk snart en dominerende markedsposisjon. Etterspørselen var så stor at det i perioder ble innført tre arbeidsskift. Alt så lyst ut helt til påbudet ble opphevet i 1981. Brått var det slutt på Over 20 år med skvettlapproduksjon som nok var det nærmeste bedriften noen gang har vært en slags samlebåndstilværelse.

Produktene blir framstilt i former som hver eneste en er produsert av Rubberstyle. Her sjekker Rune Hansen at alt ser ok ut.

Produktene blir framstilt i former som hver eneste en er produsert av Rubberstyle. Her sjekker Rune Hansen at alt ser ok ut.

Tradisjon for omstilling

At det gikk opp og ned med både produkt, krav og etterspørsel, har utvilsomt bidratt til en bedrift som ble vant til omstilling. Etter skvettlapperioden kom en ny historisk industriutvikling nok en gang til hjelp. Oljeindustrien ga i løpet av 1970 og 1980-årene mange lokale bedrifter muligheter og utfordringer både på land og offshore.

– Overgangen bidro sterkt til at bedriften endret seg til utvikling og produksjon av kundespesifikke tekniske produkter. Produksjonen ble med andre ord tilpasset den enkelte kunde sitt krav til form og utseende, og produktene ble produsert med unike verktøy som ble spesiallaget for hver produksjonsenhet, sier daglig leder Bjarte Aase.

– I dette ligger også endringene som er blitt gjennomført de to siste årene. Eiere og ny ledelse har samarbeidet tett om å fokusere på å møte kundenes behov på en så god måte som mulig, fortsetter Bjarte Aase.

– Kundene beskriver nøyaktig det de vil ha. Beskrivelsene og spesifikasjonene utarbeides for eksempel via 3D-tegninger. Neste steg er å lage en metallform der produktet blir til via en prosess der formen fylles med gummi som videre blir presset sammen under stort trykk samtidig som det tilføres høy varme. Det er denne støpeprosessen som kalles for vulkanisering.

Dagens quiz kunne vært at du som leser dette, utfordret dine kolleger til å gjette eller anta hvor mange helt ulike produkter Rubberstyle har produsert det siste året? 

Than Vahn Pham ved ferdiggjøring og kontroll av nok et nytt produkt.

Than Vahn Pham ved ferdiggjøring og kontroll av nok et nytt produkt.

Svaret er 237 unike produkter som produseres og støpes i unike former i fabrikken i Dusavik.

Vi snakker altså om en produksjon som er spisset og kunderettet og som i sin portefølje har kvalitetsstempelet i pannebrasken. Dessuten – i produksjonslokalene er arbeiderne omgitt av tidligere produkter som fortsatt etterspørres, noe som naturlig nok bidrar til stolthet som dagens fotfolk har vært med å skape. Industrimatter i gummi – for eksempel – har fortsatt et kvalitetsstempel som ingen andre.

– Det er bare sånn det er, smiler daglig leder Bjarte Aase. Han overtok ledelsen i det lokalt eide selskapet i 2022 etter en lengre karriere på Rosenberg verft. Oppdateringene som er gjort de siste to årene, har skapt en mer målrettet og effektiv produksjon. Investeringene begynner å vise gode regnskapstall, noe som også bidrar til godt arbeidsmiljø.

Håndverksfag – ingen roboter

Effektivisering og teknisk utvikling betyr ikke at roboter har overtatt, fortsatt er faget til de grader basert på ekte håndverk. Men ny teknologi og bedre flyt i de ulike delene av produksjonen, bidrar til god produksjonsflyt og til at Rubberstyle ser lyst på framtiden.

I det inngår også at bedriften er i ferd med å få sin første fagarbeider som har gått hele den obligatoriske delen som lærling her.

– Vi vil med dette utdanne vår første fagmann med svennebrev i gummifaget, sier Bjarte Aase.

– Bedriften er inne i et generasjonsskifte. Til høsten er målsettingen å få inn hele tre nye lærlinger. Lærlinger gjennom vår bedrift vil få fagbrev i produksjonsteknikk, eget fagbrev knyttet til gummiproduksjon finnes ikke, avslutter en optimistisk daglig leder.

Daglig leder Bjarte Aase og Rubberstyle har lagt bak seg markeringen av bedriftens 100-årsdag i Stavanger. Aase og de ansatte har sammen med eierne av den gamle gummifabrikken tatt grep som gir positive signaler om fortsatt god utvikling med mange muligheter, ikke minst fordi daglig drift har så tett samarbeide med kundene sine.

Daglig leder Bjarte Aase og Rubberstyle har lagt bak seg markeringen av bedriftens 100-årsdag i Stavanger. Aase og de ansatte har sammen med eierne av den gamle gummifabrikken tatt grep som gir positive signaler om fortsatt god utvikling med mange muligheter, ikke minst fordi daglig drift har så tett samarbeide med kundene sine.