Med kurs mot et grønt skifte på sjøen

Norled har lange tradisjoner både i vår egen region, men også langs hele kysten. Selskapet fortsetter inn i fremtiden som en spydspiss i den grønne transformasjonen, med skip drevet av elektrisitet og hydrogen.

Norled skal være en spydspiss i det grønne skiftet innen maritim næring i Norge og har flere spennende prosjekter på gang innen både elektrifisering og hydrogen. Teknisk direktør Erlend Hovland, innovasjonssjef Karolina Adolfsson og administrerende direktør Heidi Wolden.

Norled skal være en spydspiss i det grønne skiftet innen maritim næring i Norge og har flere spennende prosjekter på gang innen både elektrifisering og hydrogen. Teknisk direktør Erlend Hovland, innovasjonssjef Karolina Adolfsson og administrerende direktør Heidi Wolden.

Fra det første skipet ble bygget og satt i drift i 1855 og til i dag, har selskapet vært opptatt av å være i front. Fra hjuldamperen «Ryfylke» og de første kommersielle båtutene til dagens elektriske og hydrogendrevne ferjer. I løpet av første halvår av 2022 skal ferjene «Hydra» inn og bygges om til hydrogendrift. En stor milepæl for både Norled og den maritime næringen i Norge.

– Da jeg startet i Norled våren 2020 ble jeg veldig betatt av historien og det ansvaret selskapet har tatt ved å være en spydspiss og pionér i det grønne skiftet, sier Heidi Wolden, administrerende direktør i Norled, og fortsetter:

– Alt dette handler om folk og om eiere. Om folk som vil og tør å se lenger frem og om eiere som tør å ta risiko og vill noe større enn seg selv.

Grønt skifte

Selskapet har et mål om at 35 prosent av flåten skal være elektrisk når hele investeringsprogrammet er ferdig. Fra sentralt hold er det krav om at alle anbud på ferjedrift fra 2023 skal være lav- eller nullutstlippsfartøy. Det samme gjelder hurtigbåt fra 2025. Norled har hatt fokus på nettopp hurtigbåter og lanserte nylig konseptet «Autonomous Battery Swap» – en batteribytteløsning for hurtigbåter som vil sørge for at fartøyene kan opprettholde hastighet og regularitet i tillegg til å være utslippsfrie.

– Vi har stor tro på at batteribytte- løsningen kan få fart på omleggingen av hurtigbåter fra diesel til elektrisk drift. Ferjeflåten i Norge er på god vei til å bli elektrifisert, men hurtigbåtene gjenstår. Vi trenger større tempo i utviklingen av hurtigbåt fordi CO2-fotavtrykket ikke er bærekraftig. Norled er nå klar for å ta steget med å elektrifisere hurtigbåtene, sier Wolden.

Norled samarbeider også med Kolumbus om hurtigbåten «Medstraum» som blir verdens første helelektriske hurtigbåt som skal gå mellom Stavanger og Hommersåk. Denne er nå under bygging på Fjellstrand i Hardanger. I tillegg jobber selskapet med å konvertere hurtigbåtene som går mellom Haugesund og Røvær.

– Kolumbus er virkelig en fremoverlent oppdragsgiver som er konstruktive og fine å jobbe med, sier Wolden.

Hurtigbåter har vært en utfordring siden de skal holde en fart på 30-35 knop. Helelektriske ferjer har vært i drift en stund, med«Ampere» som den første i
sitt slag tilbake i 2015. For Norleds del er hydrogendrift det neste prosjektet. Ferjene «Hydra» og «Nesvik» har trafikkert sambandet Hjelmeland-Nesvik siden i sommer. Til vinteren skal «Hydra» bygges om til hydrogendrift.

– Her ligger vi helt i front i Norge, siden det ikke finnes andre hydrogensamband i Norge per i dag. Det var også en del av kontrakten at vi har en risikobasert tilnærming med tanke på å få på plass regelverket som er nødvendig for å drifte et samband på hydrogen.

Spydspiss

Å forme et regelverk tar tid, og selskapet har brukt tiden sammen med myndighetene for å lage et regelverk som er minst like sikkert som med andre energikilder. Hydrogen vil være aktuelt for de lengre ferjestrekningene, og i disse dager ventes det svar på anbudet for sambandet Bodø-Moskenes, som er Norges lengste samband på over 94 kilometer.

– Myndighetene har bestemt at det skal være minst 85 prosent drift på hydrogen på de to hovedferjene på Vestfjorden. Hvem som vinner anbudet blir avklart nå før jul, sier hun.

– Er det et konkurransefortrinn for dere med«Hydra»?

– Vanskelig å si om det er et konkurransefortrinn, vi kjenner jo veldig godt til risikoen også, men at vi ligger lengst fremme med tanke på kompetanse, er det ingen tvil om. Dessuten er vi en konseptutvikler i disse prosjektene og gjør det ikke alene, men sammen med gode samarbeidspartnere.

– Er den siste dieselferja bygget?
– I Norge vil jeg tro det ja. Jeg håper det. Langs Norges langstrakte kyst på rundt

100.000 kilometer er Norled og de andre selskapene en viktig del av infrastrukturen. Frakt av folk, varer og annen gods, alt fra små oppdrag som frakt av sauer til ambulanseoppdrag, frakt av medisiner og blodprøver. Alt som skal til for at samfunnet fungerer.

– Selv er jeg oppvokst et sted som var avhengig av ferje, så jeg kjenner til hvor viktig dette er, og det gir en stolthet hos de ansatte. Regularitet og sikkerhet er øverste prioritet, sier Wolden.

I dag er det fire store selskap som kjemper om de store sambandene: Norled, Boreal Sjø, Fjord1 og Torghatten. Før var det lokale selskap som driftet de regionale sambandene, mens nå har de aktivitet over hele Norge. Måten anbudskonkurransene er rigget på, gjør at de nå er spredt over store deler av kysten.

– Norled har aktivitet fra Tromsø i nord til Oslo. Der driver vi ferjene som går mellom Aker Brygge og Nesodden. Disse er også helelektriske, ombygd fra LNG-drift.

Ferja “Hydra” legger til kai på Hjelmeland. I vinter skal denne bygges om slik at den får hydrogendrift som tiltenkt, og blir dermed en del av Norges første hydrogendrevne ferjesamband. Foto: Norled

Ferja “Hydra” legger til kai på Hjelmeland. I vinter skal denne bygges om slik at den får hydrogendrift som tiltenkt, og blir dermed en del av Norges første hydrogendrevne ferjesamband. Foto: Norled

Ettertraktet kompetanse

I dag har ikke selskapet aktivitet utenfor Norge, men følger nøye med på trender også internasjonalt. Norled har stor tro på at det norske markedet vil vokse seg større grunnet det grønne skiftet, og at det kan gi muligheter også i andre land.

– Mange store byer ligger ved vann eller sjø, og kan vi utnytte disse årene bedre så krever det små naturinngrep samtidig som det er effektivt. I mange byer er det ikke plass til nye veier, da kan gjerne sjøveien tas i bruk.

Wolden håper også ferjer kan være med i konkurransen der det i dag vurderes tunneler og broer og mener bransjen har gode alternativer, også i fremtiden.

– Teknologien utvikles hele tiden og gir bedre rekkevidde, og dersom det er kundegrunnlag for det så bør ferja oppleves som en forlengelse av veien, mener Wolden og legger til:

– Den maritime næringen gir også viktige arbeidsplasser, både her i regionen, på verftene og langs kysten der vi opererer samband.

Som for mange andre næringer så er det knapphet på arbeidskraft. I alle kontraktene er det krav om lærlinger, som er en fin måte å knytte de unge til næringen. Men spesielt maskinister er ettertraktet også i andre bransjer, spesielt innen olje og gass.

– Så har vi eksempler på gode søkere fra andre bransjer til vår bransje også, som viser at det er stor overførbarhet og at vi som et rederi også er en del av den grønne transformasjonen.

Neste år skal også en hurtiggående båt til Fiskeridirektoratet leveres. Spesialfartøyet er under bygging hos Oma Baatbyggeri og skal eies og driftes av Norled på oppdrag fra Fiskeridirektoratet. Dette blir en hybridløsning mellom elektrisk drift og dieselmotorer. Spesialfartøyet skal brukes til kontroll av fiske, rydding av tapt fiskeredskap og innsamling av kystnære data.

– Dette prosjektet er jo litt annerledes enn andre av våre samband, samtidig så vil deres spesialkompetanse jobbe sammen med vår kjernekompetanse. Så er det ekstra kjekt med sånne oppdrag der de ser på oss som en interessant samarbeidspartner.

NORLED AS
Etablert: 1855
Daglig leder:
Heidi Wolden
Antall ansatte: Cirka 900
Omsetning: Rett over 2 milliarder kroner
Internett: norled.no