Bli kjent med Styrekandidatene 2023

Undersøkelser viser at bedriftsstyrer i regionen mangler unge medlemmer. Styrekandidatene er et hospiteringsprogram utviklet av Næringsforeningens ressursgruppe U37, som tar sikte på å løse problemet. 9 deltakere går nå inn i ulike bedriftsstyrer i regionen.

Årets kandidater har en høy kompetanse og er ivrige etter å lære og forstå mer om forretningsutvikling.

–På kick-off var det lange og gode diskusjoner. Styrekandidatene er ikke bare med på å hjelpe unge inn i styrene, men det styrker også bedriftsstyrene i regionen, forklarer Hanne Hernes, næringspolitisk rådgiver i Næringsforeningen.

Det kan styreleder John Olaf Næsheim i Westport bekrefte. I fjor hadde Westport en styrekandidat, som nå, etter endt periode, får fast plass ved styrebordet.

– Vi hadde generalforsamling i Westport tidligere denne uka, og det ble da besluttet at Marianne nå går inn som ordinært styremedlem i selskapet etter året som hospitant, forklarer styrelederen.

Styrekandidatene gjennomføres hvert år i samarbeid med InterSearch, som står for rekruttering og selektering av de som søker seg til programmet. De opplever at programmet er populært og at det er flinke folk som ønsker å hospitere i bedrifsstyrer i regionen.

– Styreprogrammet til U37 er et fantastisk program som er med på å løfte frem unge talenter inn i styrerommet. Statistikkene viser at styrene i regionen ikke er gode på mangfold. Som representanter for fremtidige generasjoner bidrar disse talentene med viktige perspektiv og innspill til hvordan styret kan planlegge og tilpasse seg et langsiktig perspektiv. De unge bidrar i dag særskilt med digital kompetanse som er svært nyttig for å kunne navigere i en stadig mer teknologidrevet verden. Vi i InterSearch er imponert over alle de unge dyktige talentene vi møter i rekrutteringen til styrene, sier Grete Christoffersen, CEO i InterSearch.

Grete Christoffersen, CEO i InterSearch.

Grete Christoffersen, CEO i InterSearch.

Grete Christoffersen, CEO i InterSearch.

Her blir du litt mer kjent med årets Styrekandidater:

Rouven Uzelmaier 

Alder: 29 
Stilling: Business Developer ESG & Energy Management 
Utdannelse: Master i energi, miljø & samfunn, B.A. Statsvitenskap 
Styre: Hike Kommunikasjon

Forventninger: Jeg gleder meg til masse interessante diskusjoner med de andre Styrekandidatene og høre deres erfaringer fra styrearbeidet. Samtidig blir det spennende med faglig input fra ulike foredragsholdere som kommer å bidra til min personlige utvikling. 

Rouven Uzelmaier

Rouven Uzelmaier

Rouven Uzelmaier

Frida Layti 

Alder: 29 
Stilling: Stipendiat ved Universitetet i Stavanger 
Utdannelse: Sivilingeniør i industriell økonomi 
Styre: Nordic Steel 

Forventninger:  Jeg er genuint nysgjerrig på hva som skjer bak dørene på styrerommet, og ser på styrekandidatene som en unik mulighet til å utfordre meg selv og lære mer om styrets oppgaver og problemstillinger. Nordic Steel har en ledende posisjon som Norges grønneste stålsenter. Jeg forventer å lære mer om hvordan styret jobber for å beholde denne posisjonen og sikre lønnsom vekst videre, samt å bidra til hvordan de kan ta neste steg i bærekraftsarbeidet. 

Frida Layti

Frida Layti

Frida Layti

Petter Rommetvedt 

Alder: 36 år 
Stilling: Partner / Completion Manager 
Utdannelse: Fagbrev brønnteknikk, BEng Mekatronikk og Executive MBA 
Styre: IK-Norway 

Forventninger: Kompetansepåfyll innen styrearbeid og utvide nettverket i Stavangers næringsliv. Håper å kunne bidra til at styret i IK-Norway løfter blikket fra daglige gjøremål og bruker styrerommet til strategiske diskusjoner ved å være den eksterne part.  

Petter Rommetvedt

Petter Rommetvedt 

Petter Rommetvedt 

Emilie Øritsland Houge 

Alder: 34 
Stilling: Senior Manager Capgemini Invent 
Utdannelse: MSc Kjemisk prosessteknologi og MBA innen ledelse og bærekraftsomstilling 
Styre: Folkehallene IKS 

Forventninger: Lære mer om styrearbeid og knytte nye kontakter som jeg ellers ikke hadde blitt kjent med. Jeg håper å kunne bidra med ny input for å styrke folkehelsen i regionen gjennom et fokus på bærekraft og digitalisering. 

Emilie Øritsland Houge 

Emilie Øritsland Houge 

Emilie Øritsland Houge 

Marouane Ben Amor 

Age: 36 years old 
Position: Senior Director at Cognite AS 
Education: Master of engineering in "Information technology & International Project Management" from Ecole Centrale Paris in France 
Board: IK Norway AS 

Expectations: The U37 program is an excellent opportunity to gain practical experience in board governance and to be prepared for future leadership roles. Through this program, I expect to learn about the role of a board member, boardresponsibilities, decision-making processes, and corporate governance practices. Working alongside experienced boardmembers, I can gain insight into board dynamics and learn how to communicate effectively with other board members. It is an opportunity to broaden my perspective and gain exposure to different industries and sectors, which can be valuablein enhancing my professional development. Ultimately, this program can help to become more attractive for future boardpositions and further my career in leadership and governance roles.

Marouane Ben Amor 

Marouane Ben Amor 

Marouane Ben Amor 

Anne Aspelund Pedersen 

Alder: 31 
Stilling: Trainee (i Beyonder) 
Utdannelse: Sivilingeniør, Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU 
Styre: Ivolv AS 

Forventninger: Jeg ønsker å få innsikt i sentrale problemstillinger et styre må ta stilling til, beslutningsprosesser, hvordan de vurderer risiko, og hvordan de jobber med strategi på et overordnet nivå. Jeg er nysgjerrig på samhandlingen innad i et styre og mellom styret og ledelsen i selskapet. Dette er en unik mulighet for meg å være med og øke diversifisering og mangfold i styrerommet, samt å bidra med egne synspunkt og kompetanse. Jeg ser frem til å stille gode spørsmål, utfordre og bli utfordret. I tillegg til å heve egen styrekompetanse og utvikle meg selv både personlig og profesjonelt, samtidig som jeg utvider mitt profesjonelle nettverk. 

Anne Aspelund Pedersen 

Anne Aspelund Pedersen 

Anne Aspelund Pedersen 

Mohamad Galal 

Alder: 33 
Stilling: Senior analytiker og forretningsutvikler i Norled AS 
Utdannelse: Siviløkonom med spesialisering i anvendt finans 
Styre: InfoTiles Digital Water AS 

Forventninger: Jeg ser frem til et svært spennende år med bratt læringskurve, personlig vekst og erfaringsutveksling med andre som deltar i årets program. 

Mohamad Galal

Mohamad Galal 

Mohamad Galal 

Hanne-Beathe Thorstensen 

Alder: 30 år 
Stilling: CRM & digitaliseringsansvarlig 
Utdannelse:      
Bachelor of International Business fra BI 
License de Marketing fra Grenoble École de Management 
Styre: Grensesnitt 

Forventninger: Gjennom å delta i styrekandidatprogrammet håper jeg å tilegne meg kunnskap fra forskjellige perspektiv hva gjelder styreverv.  Målet for året er at min deltakelse skal være attraktiv og lærerik for begge parter. For å oppnå dette skal jeg bidra med min kunnskap i sin helhet, stille kritiske spørsmål og observere.  Jeg håper at dette kan være en god startbunn for min videre utvikling og mål om å bli attraktiv for profesjonelle styreverv.    

Hanne-Beathe Thorstensen

Hanne-Beathe Thorstensen 

Hanne-Beathe Thorstensen 

Anders Nesdal Sundli 

Alder: 27 
Stilling: Rådgivende Ingeniør (Energi, CO2-regnskap, inneklima og bygningsfysikk) 
Utdannelse: Technical University of Denmark: Master of Science - Sustainable Energy and Energy Savings 
Styre: Proptly 

Forventninger: Å kunne bidra med kunnskap og erfaring fra bransjen inn i styret slik at bedriften kan vokse og bli en betydelig aktør i markedet. Videre ser jeg frem til å lære mer om styrearbeid, dets rolle og hvordan man positivt kan påvirke selskapers strategi og utvikling.    

 

Anders Nesdal Sundli

Anders Nesdal Sundli 

Anders Nesdal Sundli