Nytt teknologimiljø
i nyrenoverte lokaler

I nyrenoverte lokaler i Ryfylkegata i Stavanger vil Lasse Andresen og Andreas Melvær skape og utvikle et nytt og kreativt teknologimiljø.

Selskapene de leder – indyRIOT og Melvær&Co – har innledet et samarbeid som innebærer langt mer enn en samlokalisering, og som også tar sikte på å utfordre de store og internasjonale teknologigigantene gjennom å utvikle og lage programvare for et internasjonalt marked.

Gründeren Lasse Andresen – med delvis bopel i Stavanger og delvis i San Fransisco – har de siste årene stått bak flere oppstartsselskap. Et av dem – teknologiselskapet ForgeRock – gikk i september i fjor på børs på New York Stock Exchange og ble verdsatt til 22 milliarder kroner. Selskapet indyRIOT startet Andresen sammen med skuespiller og seriegründer Kimberly Larsen sommeren 2020. I fjor høst hentet de inn 26 millioner kroner i frisk kapital til selskapet, og har senere foretatt en rekke ansettelser. Hovedinvestorer er svenske Spintop Ventures og Lyse Vekst.

Tryggere nettsamfunn
Plattformen indyRIOT utvikler, legger til rette for å bygge trygge nettsamfunn uavhengig av de store teknologigigantene. Tjenesten er «white label», som betyr at kunden eier sine egne data og selv kan sette sitt eget preg på plattformen samt innlemme det mot eksisterende nettsider.
Selskapet har i dag kontorer i både Oslo og Stavanger, og har planer om mindre kontorer i USA, Tyskland og England.

– Stavangerkontoret skal romme selskapets design og front-end avdeling. Det er derfor nyttig å kunne skape et enda større og sterke miljø sammen med Melvær&Co. Samlokaliseringen vil kunne gi kompetansedeling på tvers av bedriftene, noe som vi mener er både unikt og viktig for Stavanger-miljøet, sier Lasse Andresen.

Flere muligheter
Melvær&Co har levert design og kommunikasjonstjenester i over 30 år. Andreas Melvær er i tillegg til å være kreatør og daglig leder i Melvær&Co, også kreativ leder i indyRIOT.

– indyRIOT og Melvær&Co er to veldig ulike selskaper, byrået har eksistert i over tre tiår og lever av å selge sin kompetanse til kunder, mens indyRIOT bygger et produkt og satser på stor internasjonal vekst. For Melvær&Co vil det være nyttig for fagmiljøet å sitte sammen med andre flinke designere, men det å være så tett på en fullblods startup vil gi mange flere muligheter for læring som vi kan ta med oss når vi gir råd til kunder, sier Andreas Melvær.

Topptung
Lasse Andresen viser til at det tar flere år å bygge opp et ledende internasjonalt softwareselskap. I dag bruker mellom 75-80 prosent av alle teknologiselskap i Norge å installere og konfigurere programvare fra de store gigantene som Microsoft eller Google.

– Det er en bransje som er veldig topptung i Norge på konsulenttjenester. Den utviklingen er i mine øyne farlig, om vi ønsker at teknologi er noe vi skal dyrke frem og være en av inntektskildene for oss i Norge i årene fremover. Vi er nødt til å skape et miljø hvor vi faktisk utvikler og lager egen programvare som blir internasjonalisert. Hvis ikke, får vi et teknologimiljø i Norge som bare går på kurs hos utenlandske leverandører, sier Lasse Andresen.

Egen lokal industri
Han trekker paralleller til håndteringen av oljefunnet i Nordsjøen på slutten av 1960-tallet, hvor man gjennom initiativ, beslutninger og opparbeidelse av kompetanse ble i stand til å bygge opp egen og lokal industri.

– Vi har et valg, også når vi går til innkjøp av produkter og teknologi i Norge. Det er mulig å bruke norske bedrifter i stedet for å lage rammeavtaler som kun er laget for store selskaper med advokatavdelinger som kan tråkle seg gjennom en offentlig anskaffelse. Først og fremst handler dette om en holdningsendring, og å ta ansvar. Skal vi leve av teknologi i fremtiden, må vi selv utvikle teknologien.

– Hvor langt har Norge kommet i dag?

– Vi har vært flinke på noen områder. Eksempelvis innenfor robotteknologi. Men i forhold til programvare har vi ikke mye å skryte av, sier Andresen.

Egne produkter
– Det vi drar i gang nå er et rent teknologiselskap som utvikler egne produkter. Vi ser av store meta-trender at folk bryr seg om personvern i større grad enn før. Flere stiller seg også spørsmålet om hvorfor store leverandører som sitter og ler herfra til banken, sitter med alle våre data og tjener penger på denne informasjonen. Her bør ikke minst det offentlige kjenne sin besøkelsestid, sier Andresen.

Andreas Melvær opplever at det er mange – også store selskap - som er klar for og opptatt av alternativer.
– Det finnes studier fra Australia hvor noen av mediehusene sluttet å bruke sosiale medier, og som resulterte i at engasjementet på sine egne medier gikk opp, ikke ned som alle er redde for.

Ny inspirasjon
Helt konkret innebærer samarbeidet mellom de to selskapene at de flytter inn i samme lokaler og skaper et større kreativt miljø.

– Vi er i utgangspunktet to ulike designfaglige miljøer. indyRIOT, med sine internasjonale kunder og nedslagsfelt, tiltrekker seg en type kompetanse som er vanskelig å få til lokale bedrifter i Stavanger. Det at indyRIOT klarer å bygge opp en internasjonal avdeling på IU og UX som skal ha hovedkontor for designavdelingen her i Stavanger, er utrolig interessant for en gammel bedrift som Melvær &Co. Vi har godt av ny inspirasjon. Vi ønsker å ha en helt sømløs deling av kompetanse, og bytte designere på tvers av selskapene, og å tenke kreativt på et enda større nivå også gjennom tverrfaglige prosjekter med bedrifter og miljøer utenfra, sier Melvær.

– Vi har jo skrudd opp volumet her. Vi har tatt ned alle veggene og blander de ansette i disse to selskapene, sier Andresen.

Selv vil Andreas Melvær dele sin arbeidstid mellom Melvær&Co og indyRIOT.

– Det er også en trend, at folk har flere roller enn det som har vært vanlig og bruker sin kompetanse og utfordre selg selv på flere områder.

Sterkt fagmiljø
Målet er å bygge opp et sterkt fagmiljø, samt å vokse. Lasse Andresen mener flinke folk, tiltrekker seg nye flinke folk, og at denne kompetansen allerede finnes i regionen.
– Det finnes veldig mange flinke folk i Stavangerregionen, men de sitter veldig bra der de er. Det står nok mer på «mindsettet», hva du har lyst å gjøre og å være med på. Utviklere i Stavanger er ikke dårligere enn i Silicon Valley.

– Hadde det vært lettere å starte dette et annet sted enn i Stavanger?

– Ja, utvilsomt, men jeg er født og oppvokst her og elsker Stavanger, og har veldig lyst til å få til et bærekraftig selskap her.

– Når ser du for deg at dere vil stå frem som et godt alternativ til de store internasjonale aktørene på dette området?

– Ganske raskt, og det å få med seg et større selskap vil ha en stor signaleffekt. Det vil også gi en trygghet for kunde nummer to og tre.

Unikt kontormiljø
Lokalene som selskapene tar i bruk i Ryfylkegata er Skanem sin gamle emballasjefabrikk. Her har også BI og NITH tidligere hatt sin campus i Stavanger. Kruse Smith har stått for den tredje ombyggingen og totalrenoveringen. Mot bakhagen til The Garden (tidligere Fermenten) og innendørs blir gamle betongkonstruksjoner utnyttet til å lage et unikt kontormiljø med innendørs gateløp i full høyde og kontorer i første etasje og på mesaninen i andre etasje. I tillegg til sine funksjoner som bryggeri, pub og serveringssted skal The Garden også fungere som lunsj-café for kontorene. Uteområdet rustes også opp og vil snart fremstå som nytt.
Prosjektet markerer også starten på en ny fase av videreutviklingen av Østre Bydel, hvor utbygger Stavanger Investering Eiendom ønsker å utvikle et nytt kvartal som kan fylles med opp med over 2000 «kontorarbeidere» og flere nye urban små skala produksjonsvirksomheter som dagens aktører Stavanger Ysteri, Yeastside og EiMealt.