Rekordlav boligbygging kan gi høy prisvekst

Boligbyggingen i Rogaland er på et lavmål, og kan på sikt få store konsekvenser for prisen i boligmarkedet. På kort sikt kan det bety permisjoner og arbeidsledighet i byggebransjen.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, mener det er krise i nyboligmarkedet.

– Salget av nye boliger nå er det laveste siden bankkrisen mellom 1988 til 1992, dersom man korrigerer for befolkningsveksten, sier Lauridsen.

I Rogaland har salget av nye boliger har gått ned med 43 prosent i Rogaland det siste året, og igangsettingen av nye boliger har gått ned 31 prosent det siste halve året.

Årsaken er sammensatt. Økt rente, høyere byggevarepriser, generell prisstigning og økte strømpriser er noe av forklaringen. Konsekvensen vil være en ubalanse mellom tilbudet og behovet for boliger i løpet av de neste årene, og kan derfor få stor innvirkning på boligprisene. Jo færre boliger som bygges i forhold til befolkningsveksten, jo større vil misforholdet mellom tilbud og etterspørsel være.

Lav boligreserve
Oljenedturen i 2014 og konsekvensene av den, førte til lav boligutbygging i regionen gjennom flere år. Nedgangsperioden ble etterfulgt av en ny oppgang, men spesielt det siste året har nysalget falt. Det får igjen konsekvenser for planlegging og igangsettelse av nye prosjekter. Samtidig er boligreserven lav. Det betyr at når rentetoppen er nådd, og renten etter hvert blir satt ned igjen, kan boligprisene stige kraftig – kanskje spesielt i deler av Rogaland.

Stavanger har sammen med Kristiansand hatt den sterkeste utviklingen i boligpriser i 2023, med henholdsvis 9,7 prosent og 10,4 prosent, viser tall fra Eiendom Norge.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, frykter økt arbeidsledighet for arkitekter, rådgivere, bygningsarbeider og salgsmedarbeidere som følge av rekordlav boligbygging. Foto: Eiendom Norge

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, frykter økt arbeidsledighet for arkitekter, rådgivere, bygningsarbeider og salgsmedarbeidere som følge av rekordlav boligbygging. Foto: Eiendom Norge

Har snudd
Sjeføkonom Andreas Benedictow ved Samfunnsøkonomisk Analyse, viser til at Rogaland har lagt bak seg en periode med lav befolkningsvekst og relativt god boligbygging. Det har bidratt til den beskjedne boligprisveksten over noen år

– Dette har snudd nå. Befolkningsveksten har økt markant og svakt salg det siste året gjør at det blir ferdigstilt få boliger fremover. I tillegg til økt befolkningsvekst og nedgang i ferdigstilling venter vi at rentene skal falle fra neste sommer og at nominell lønnsvekst blir relativt høy. Alle disse faktorene trekker i retning av en relativt høy boligprisvekst i Rogaland særlig fra 2025 og framover, sier Benedictow.

På pristoppen
På kortere sikt forventer han at effekten av høye renter vil dominere, og at boligprisene faller gjennom høsten og inn i neste år.
– Men vi tror at boligprisen begynner å øke igjen i løpet av sommerhalvåret neste år. Samlet for prognoseperioden 2022-2026 venter vi en boligprisvekst i byen på̊ 12,7 prosent. Det er høyt i forhold til de andre byene vi lager prognoser for. Kun i Oslo og Kristiansand ventes høyere samlet vekst.

Krise
Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier fallet i salget av nye boliger bidrar til at bruktboligmarkedet er sterkere enn det ellers ville vært, fordi det ikke blir utsatt for samme tilførsel av nye boliger som tidligere. 

– På kort sikt innebærer fallet i salget av nye boliger at prisene på bruktboliger i stor grad har «overlevd» at styringsrenten har økt fra 0 til 4 prosent på snaue to år. På lang sikt kan fallet føre til bratt prisvekst i pressområder fordi boligbehovet bygger seg opp i takt med befolkningsveksten. Når nyboligkjøperen kommer tilbake og igjen kjøpekraften stiger, kan prispresset bli ganske stort enkelte steder. 

Økt arbeidsledighet
Han opplever at mange prosjekter nå legges på is, og at ingenting indikerer at markedet vil ta av med det første.

– Salget av nye boliger har vært på et lavt nivå i et års tid. Normalt tar det omkring et halvt år fra salgsstart på et nyboligprosjekt til byggestart. Det betyr at antall igangsettinger er fallende. Etter hvert som entreprenørene blir ferdige med pågående prosjekter, vil ordrebøkene kun være halvfulle hos mange. Det betyr arbeidsledighet for arkitekter, rådgivere, bygningsarbeider og salgsmedarbeidere. Det har allerede vært noen konkurser blant utbyggere og flere kan komme blant de som har stram likviditet, sier Lauridsen.

Sjeføkonom Andreas Benedictow ved Samfunnsøkonomisk Analyse tror Rogaland vil oppleve høy prisvekst på boliger fra 2025 framover

Sjeføkonom Andreas Benedictow ved Samfunnsøkonomisk Analyse tror Rogaland vil oppleve høy prisvekst på boliger fra 2025 framover