Stavanger sentrum utfordres av økt tilstrømming av folk og arbeidsplasser

Det urbane Stavanger bygges ut og utvides. Når SVG Property styrker denne trenden med sitt store prosjekt på Nytorget, vil et ordentlig storbysentrum vokse fram.

I løpet av to år har de tre lederne i SVG Property posisjonert selskapets stilling som en tydelig og aktiv aktør i eiendomsmarkedet i sentrale deler av Stavanger. Tonje Rosenvold er daglig leder, Jan Drarvik markedssjef og Pål Beck er salgssjef.

I løpet av to år har de tre lederne i SVG Property posisjonert selskapets stilling som en tydelig og aktiv aktør i eiendomsmarkedet i sentrale deler av Stavanger. Tonje Rosenvold er daglig leder, Jan Drarvik markedssjef og Pål Beck er salgssjef.

Jan Drarvik, markedssjef

Jan Drarvik, markedssjef

Denne morgenen har Stavanger og Strandkaien besøk av et digert cruiseskip. Fra kontorene i SVG Property kan vi se ut på Vågen med mye av det gamle, gode tradisjonelle byer gjerne ser at de forbindes med.

Også de som bor og jobber her? 

Bygge? Holde igjen?

Tja. Spør du den generasjonen som har bodd her lenge, vil de både beholde politikammeret som det er og helst se at kontorer og arbeidsplasser holder seg der ute på Forus og Tananger.

Men det nytter ikke å holde igjen. Sentrumsutviklingen på eiendomssiden har allerede etablert en sterk trend. Årsakene er mange og sammensatte. Staben i SVG Property gir tydelige og innsiktsfulle svar på hva som skjer:

– Det er en ny generasjon som vokser fram med nye krav, nye tanker og nye forventninger både til hvor arbeidsplassen ligger, til karriere, familieliv og transport til og fra, sier markedssjef i SVG Property, Jan Drarvik.

– Stavanger sentrum, med både jobb og bredde i alle typer tilbud, vil derfor bli stadig mer attraktivt. 

SVG Property AS

  • Eiere: Oslo Pensjonsforsikring AS, Camar Eiendom AS, Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområde, Entra ASA - Req SVG Property Holding AS, Klavenes Marine Real Estate AS
  • Antall ansatte: 6
  • Nøkkeltall: Ledighet Q1 2022 22% Q1 2024 5%, Leieinntekter: 236 mill. (2023)

Strategisk satsing på to områder

Eiendomsselskapet etablerte seg bare for to år siden – i januar 2022 – og har allerede satt tydelige strategiske spor: Byen er Stavanger og investeringene blir lagt inn i utvikling av sentrum og Hinna Park. Det dreier seg om nybygg, oppkjøp og renovering. Staben teller seks ansatte som alle jobber tett med ulike prosjekter, noe som i deres daglige relasjoner gir god tversgående innsikt. Ekte lagfølelse blir trukket fram som en forutsetning for å lykkes.

Den nye Nytorget kan bli SVG Property sin eksamen i byutvikling der samhandling med bymyndighetene og der tillit, kompetanse og mye prestisje blir vurderingskriterier. Når det gamle politikammeret rives og erstattes av nybygget SVG Property vil ha ansvaret for, blir Nytorget omsider det naturlige midtpunktet for denne delen av sentrum. Sammensmeltingen med Pedersgata der både bolig og næring skal finne hverandre i den nye urbane byen, vil bli fulgt med skarpe blikk fra alle hold.

Den nye generasjonen

Tonje Rosenvold er konstituert daglig leder i SVG Property. På finslepen jær-dialekt tviler ingen på hennes urbane innsikt og instinkt. Hun kan den nye generasjonen, deres forventinger og mål. Mange av dem vil jobbe i byen, de vil ha en annen utsikt – bokstavelig talt – enn foreldregenerasjonen som fortsatt vil leve godt med og på Forus. Men når bylivet og dagliglivet smelter sammen, vil bruddet med en kjempestor klynge av oljerelatert virksomhet i Tananger, Dusavik og Forus, være et generasjonsfaktum. En ny virkelighet er på gang. Sakte, men sikkert vil mange nye arbeidsplasser i sentrum, skape ny og utvidet aktivitet på områder man ennå ikke helt har forutsett.

Når bylivet og dagliglivet smelter sammen, vil bruddet med en kjempestor klynge av oljerelatert virksomhet i Tananger, Dusavik og Forus, være et generasjonsfaktum. En ny virkelighet er på gang.
Tonje Rosenvold, konstituert daglig leder i SVG Property

Denne trenden har eiendomsutviklere forstått og handlet etter i noen år allerede. Det øker presset på Stavanger sentrum, og etterlater ganske mange kvadratmeter ledige kontorplasser på Forus spesielt.

– Vi konsentrerer aktiviteten vår om Stavanger sentrum og Hinna Park, sier Jan Drarvik. Sammen med eierne våre som har stor kunnskap og kompetanse både om markedet og byen, går vi inn i prosjekter som utvider og bidrar til å utvikle strategien der vekst er et selvsagt mål.

– Å forstå kundenes ønsker og krav, handler også om at leietakere er bevisste på krav til tjenester og kvalitetssikret oppfølging.  Det betyr at vi må være påskrudd så å si døgnet rundt, tilføyer salgssjef Pål Beck.

– Kundene våre er utelukkende leietakere og alle spørsmål, klager og henvendelser går til oss. Vi har derfor – heldigvis – et korps på rundt 100 fagpersoner som er våre samarbeidspartnere og som på kort tid gå inn og yte service. Dette holder vi à jour gjennom datasystemet vårt.

Tonje Rosenvold, konstituert daglig leder

Tonje Rosenvold, konstituert daglig leder

Krevende kunder

– Leieforhold er krevende ut fra ulike ståsteder, understreker Tonje Rosenvold. – Leietakere i restaurantbransjen har ikke tid til å vente på hjelp. Er det prekært må hjelp komme umiddelbart. Det krever god organisering og et apparat som fungerer både i spiss og bredde. Å ha opplegget klart for nær sagt alle «operasjoner», er derfor et naturlig mål.

Erfaringene bidrar til handling og tiltak. For utleierne er høy arealuttelling i byggene et avgjørende viktig element. Verven i Stavanger sentrum og Laberget 22 i Hinna Park, hadde begge lav utleie – altså at altfor store arealer sto ledige over tid. Begge steder satte SVG Property inn tiltak og ressurser for å tiltrekke seg nye leietakere samtidig som de nåværende kundene kunne ta del i en positiv utvikling.

I dag er begge disse byggene eksempler på at SVG Property kjenner behovene og ikke går av veien for litt spesielle påfunn. Konkret tilbakemeldinger knyttet til trivsel, var utgangspunktet for at Laberget 22 i fikk egen kafe med barista og felles møteplass i 1. etasje. De nye fellesområdene satte seg umiddelbart og bygget ble sakte, men sikkert fylt opp av fornøyde leietakere. Liknende tiltak med å skape gode fellesmiljøer, er også blitt gjort i Verven-bygget.

Og det stikker dypere også med flere spesifikke krav og ønsker, ikke minst når en ny generasjon minner om sine forventinger: Tilbudene i fellesområdene, sykkelparkering med garderobe og dusj, ny og moderne kontordesign med mere. Dette må utleierne ha kompetanse og innsikt i. Hele pakken vil noen ganger være avgjørende for at arbeidsmiljøet forbedres, noen ganger fordi medarbeidere som lenge har foretrukket hjemmekontor, vender tilbake til fellesskapet. For godt.