Svaret på en mer effektiv hverdag

Suksessen har utvilsomt bakgrunn i en forretningsmodell der ingen aktivitet internt eller eksternt, er tilfeldig.

De framstår som spissene i Addvant, men Morten Mæhle og Hugo Heske er tydelige på å være nettopp tydelige, men samtidig også en del av helheten i det daglige. Her i rolige fargerike omgivelser i en sosialt oppbygget krok.

De framstår som spissene i Addvant, men Morten Mæhle og Hugo Heske er tydelige på å være nettopp tydelige, men samtidig også en del av helheten i det daglige. Her i rolige fargerike omgivelser i en sosialt oppbygget krok.

I løpet av tre år har regnskapsselskapet Addvant tatt lange steg inn i en bransje man skulle tro hadde ganske tette, tillitsfulle bånd mellom oppdragsgiver og regnskap. 

I dag håndterer Addvants 18 ansatte en kundemasse som teller 300. Suksessen har utvilsomt bakgrunn i en forretningsmodell der ingen aktivitet internt eller eksternt, er tilfeldig.

Merkelig nok ser det heller ikke ut til at man blir hektet opp i detaljer og uproduktivt arbeid. Effektive systemer med direkte kundeoppfølging, frigjør tid og ressurser.

Fakta Addvant:

 Omsetning: 18,7 mill. (2023)

Driftsresultat: 2,5 mill. (2023)

Antall ansatte: 18

Etablert: 2021

Addvant har bygget opp og utviklet selskapet uten å bruke større byggeklosser enn de som er akkurat passe store. Morten Mæhle med bakgrunn i regnskapskontor på Tau, hadde allerede modellen ferdig og klar i hodet. I den korte videre prosessen som ble til for tre-fire år siden, kom Hugo Heske inn med sin lange erfaring. Erfaringen var solid og viktig, men han så også for seg en ny og spennende retning i god regnskapsførsel.

1. april 2021 etablerte Morten selskapet med Hugo Heske som partner.

I lokalene i Reidar Berges gate 11 i Stavanger, er førsteinntrykket at Stavanger-maleren har blitt litt med inn i bygget. Det går som med kunstneren, litt opp og ned. Men ganske raskt senker roen seg i de lyse og ofte dekorerte veggene prydet med visjoner og selskapets ned-på-jorden-holdninger. Det går ofte i grønt. Inndelingen av kontorene gir tett kommunikasjon, men likevel en følelse av at man er passe skjermet. At andre deler av bygget også har plass til en ukentlig treningsøkt i arbeidstiden med egen trener er fint og samtidig en av flere bekreftelser på at fleksibilitet skaper gode arbeidsforhold.

Nyutviklet forretningsmodell

Dette var rammene for steget siviløkonomen Morten Mæhle tok inn i en bransje der han så muligheter med sin nye forretningsmodell. Utvikling, vekst og kultur. Joda, de kjente klisjeene var inne, men fokus på kundenes behov skjermet for alle sprell som andre hadde gjort før. Å sette seg i stolen som kunde, som eier eller daglig leder i et selskap, byr som kjent på mange og sammensatte utfordringer. En slik utfordring har vi i vår byråkratiske tidsalder alltid hørt om; hvor fryktelig mange papirer, kvitteringer og rapporter som inngår i et regnskap og hvor uendelig mye tid går med før alt er på plass.

La oss derfor hoppe til nåtid og Addvant sin egen løsning på vekst og utvikling – forutsatt at her er det full kontroll i eget regnskap:

·       Når Jæren regnskapskontor nå er i gang fra 1. februar, har Addvant tre kontorer med egen avdelingsleder som har ansvaret for daglig drift og økonomi, og aldri med flere enn 15 ansatte. De to andre kontorene, Ryfylke og Stavanger regnskapskontor, har helt lik struktur i ledelse og ansvar.

 

·       Fredrik Vik Jørgensen er engasjert som aktiv styreleder i selskapet. Han er ikke ansatt i Addvant, men avdelingslederne ved de tre kontorene rapporterer til ham.

·       Gründer og mannen bak etableringen av Addvant, er Morten Mæhle. Han er også største eier. I det daglige leder han Stavanger-kontoret på samme vis og med samme ansvar som de to andre kontorene.

Høres det naivt ut? Blir det fort litt for mange kokker og mye søl?

Svaret er nei. Systematikken i forretningsmodellen, gjennomføringen av rekruttering og ansettelser, med tydelige og konkrete mål for kundeoppfølging, er solide byggeklosser. Dessuten skjer det en fortløpende kulturbygging internt som står støtt fordi man er ett lag, ikke en stor avdeling med ledere og mellomledere i uklare roller.

Forretningsmodellen og målene vi satte oss var tydelige nok, men i tillegg var jeg opptatt av at vi måtte ha det moro.
Hugo Heske

Støtte til rekruttering

– Vi har bukt store ressurser på rekruttering, og knyttet oss til et eksternt firma som hjelper oss med å søke og finne nye medarbeidere, sier daglig leder Morten Mæhle.

Mæhle er fra Tau der han fortsatt bor og spiller old boys-fotball. Han er 36 år og er godt fornøyd med at målsettingen om utvide til 15 ansatte gikk ett år raskere enn planlagt.

– Addvant bruker også sitt gode nettverk av kunder og forretningsforbindelser aktivt. Det var også bakgrunnen for at man fant en kandidat til styreleder. Morten og Fredrik fant fort tonen og deler også de samme tankene omkring visjon, verdier, mål og hvordan nå dem. Vi fant vår styreleder som ikke er ansatt, men som leder og holder selskapet Addvant i tømmene som aktiv styreleder, sier Mæhle.

I oppbygging og utvikling av Addvant har Hugo Heske alltid vært tett på. 61-åringen fra Stavanger hadde mange års erfaring fra regnskap da han kom i kontakt med Morten Mæhle. Den digitale tidsånden hadde for lengst gjort sitt inntog også i denne bransjen. Regnskapspapirer og kvitteringer fra mapper, skuffer og skap, hørte stort sett til historien. Og da Hugo Heske skulle gå videre, fant han en ny konkret og spennende retning sammen med Morten.

Tydelig modell

– Forretningsmodellen og målene vi satte oss var tydelige nok, men i tillegg var jeg opptatt av at vi måtte ha det moro, sier Hugo Heske med et smil som likevel understreker alvoret i svaret.

– Derfor det sterke fokuset på rekruttering, og den tydelige innretningen på at avdelingen ikke skulle ha flere enn 15 ansatte. Vi skulle utvikle og vokse, men veksten skulle være kontrollert. Da er det tryggere å bygge et godt lag med 15 ansatte, enn 25-30 medarbeidere i større avdelinger. Det funker, vi har sett det.

Forretningsideen hviler på visjonen: Ajour. Alltid.

– Ambisjonen vår ligger i denne visjonen. Dersom kundene våre som ofte selv er daglige ledere, skal frigjøre tid, jobbe mer effektivt med en trygghet for at de har oversikt og kontroll med firmaets økonomi, da vil de med vårt opplegg å være ajour fra dag til dag, sier Morten Mæhle.

Morten Mæhle står bak forretningsmodellen som har gitt Addvant en god posisjon i bransjen.

Morten Mæhle står bak forretningsmodellen som har gitt Addvant en god posisjon i bransjen.

Hugo Heske har erfaringen som er viktig, men samtidig gir den kraft til en utvikling som han tror på.

Hugo Heske har erfaringen som er viktig, men samtidig gir den kraft til en utvikling som han tror på.

Addvant åpner sitt tredje kontor på Jæren ett år før det var planlagt. Nå vil Morten Mæhle og Hugo Heske fortsette bygging og utvikling – inn mot et fjerde kontor i eller utenfor regionen. 

Addvant åpner sitt tredje kontor på Jæren ett år før det var planlagt. Nå vil Morten Mæhle og Hugo Heske fortsette bygging og utvikling – inn mot et fjerde kontor i eller utenfor regionen. 

Faktura til kundene idet jobben er gjort.

En maskinkjører på Tau avslutter et arbeid som har gått over noen dager. Idet siste skuffel med grus og jord er tømt, kan maskinføreren ta fram mobilen, koble seg enkelt til systemet som systematisk gir oversikt i hva som er gjort og hvor mange timer som er medgått. I det øyeblikket arbeidet er oppdatert, kan faktura sendes. Pling!

Den flate strukturen, gir også positive utslag på flere områder. I det daglige gir nærheten til kolleger et godt utgangspunkt for samarbeid, noe som også kommer kundene til gode. Raskere og bedre oppfølging bidrar til at medarbeidere kommer tettere kundene. I den interne kulturbyggingen har som nevnt rekruttering vært høyt prioritert. Relevant bakgrunn og god balanse mellom kjønn og alderssammensetning, får også tankene inn på god lagbygging.

Åpning for talenter uten annen bakgrunn enn pågangsmot og evner til å lære noe nytt, var den nye medarbeideren med osteoptisk arbeidserfaring et eksempel på.

– Folk som har tatt en lengre utdanning og med det har bevist at de kan lære, kan selvsagt også lære helt nye ting, sier Morten Mæhle om denne fine erfaringen.

Modellen ligger der. Den har sin styrke i organisering og oppbygging. Altså er det solide også en plattform for all videreutvikling. Den kommer.