Finalist V: Tytlandsvik Aqua AS

Den 37 år lange tradisjonen fortsetter. Årets bedrift er en prisutdeling som Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Handelsbanken står bak. I år blir den prestisjetunge prisen delt ut 16. november på Atlantic Hall med rundt 300 gjester.
Les mer om én av fem finalister 👇🏻

Foto: AKVA group

Foto: AKVA group

Lakseeventyr på land

Tytlandsvik Aqua har etablert en av verdens største landbaserte akvakulturbedrifter i Ryfylke. Selskapet satser offensivt på bærekraft og har spennende utviklingsprosjekter, blant annet på bruk av restråstoff fra produksjonen.

Initiativet til Tytlandsvik Aqua ble tatt av Mowi-veteranen, Nils Viga, i 2014. Sammen med personer som hadde nøkkelkompetanse fra havbruks- og oljenæringen fikk han på plass grunnlaget for det som er dagens Tytlandsvik Aqua. Investorfamiliene Grieg og Bremnes kom inn på eiersiden i 2016. Byggingen av det første anlegget startet i 2017, og den første laksen ble satt inn i 2019. Prislappen på første byggehall lå på rundt 320 millioner kroner.

Langsomme prosesser
– Det tar veldig lang tid å få alle nødvendige tillatelser på plass fra myndighetene – produksjonstillatelse, tillatelse for uttak av salt- og ferskvann, utslippsløyve, byggeløyve og så videre. Prosessen rundt det å få på plass en konsesjon tar ofte mellom tre og fem år, sier daglig leder Nils Viga.

Tytlandsvik Aqua bygde en ny hall i 2021, og enda en ny i 2023. Til sammen har de investert mer enn 700 millioner kroner på Tytlandsvik. Selskapet omsetter i dag for mer enn 300 millioner kroner per år, med positive resultat. Ved spørsmål om hvorfor han tror bedriften deres ble finalist til Årets bedrift 2023, har Viga et kort svar.

– Vi ble vel foreslått av noen da, sier han og smiler.

Kortere produksjonstid
Laksegründeren er opptatt av å skape enda bedre resultater i Tytlandsvik, og skal en få dette til så må en ha fokus på å styrke den bærekraftige utviklingen. Herunder hvordan en blant annet klarer å skape nye produkter av det som i dag er et sideprodukt fra produksjonen, organisk slam. Dette slammet har høyt innhold av nitrogen og fosfor og kan for eksempel brukes til biogass eller gjødsel.

– Vi produserer postsmolt av laks på land for å styrke havbruksproduksjonen i sjø. Kortere produksjonstid i sjø bidrar til et lavere miljømessig fotavtrykk, styrket fiskehelse, større fleksibilitet, økt sysselsetting, bedre lokalitetsstruktur – blant annet. Det er rett og slett en vinn-vinn-sak for alle parter.

Myndighetene snudde
I februar 2022 fikk de et nei fra statsforvalteren til å øke produksjonen av postsmolt av laks fra 5.000 til 15.000 tonn i året. Dette grunnet usikkerhet rundt utslippene fra anlegget i Tytlandsvik. Etter dialog med Miljødirektoratet, snudde myndighetene i saken, og gav Tytlandsvik ny konsesjon på 15.000 tonn per år. Tytlandsvik sluttfører nå byggingen av et nytt renseanlegg som skal bidra til å styrke fotavtrykket regionalt, og samtidig gi ny kunnskap om forholdet utslipp.

To nye haller
– Vi har mål om å bygge to nye haller de neste årene. Når de er ferdige, vil vi være oppe i en årlig produksjon på nesten 10.000 tonn. Her vil vi stabilisere produksjonsnivået og fokusere på å hente nye miljøgevinster, sier Viga.

Viga er ikke så opptatt av å fremsnakke egne prestasjoner eller lederstil. 

– Jeg har folk rundt meg som er flinkere enn meg selv. Det er viktig. Men det sier kanskje alle, sier Viga og trekker på skuldrene.

Alt faller ned på struktur
Ettersom selskapet fortsatt er relativt ungt, har de ikke hatt tid til å utarbeide offisielle bedriftsverdier. Viga trekker likevel frem tre områder han bryr seg mye om.

– Tydelighet, handlekraft og struktur. Alt faller ned på struktur etter hvert som bedriften vokser, mener han.

Viga nevner at de har på planer om å utarbeide noen felles verdier for Tytlandsvik Aqua, men at de for all del skal være håndfaste.

– Det er for mange bedrifter som slenger rundt seg med at de skal revolusjonere ditt og datt. Jeg er tilhenger av konkrete verdier, sier Viga. Det enkle er også det beste innen biologi.


Tytlandsvik Aqua AS
Stiftet: 2014
Hovedkontor: Hjelmeland
Forretningsområde: Produksjon av yngel og settefisk
Antall ansatte: 23
Omsetning 2022: 323 millioner kroner
Driftsresultat 2022: 49 millioner kroner

Tytlandsvik Aqua blir kalt for millionbutikk av laks på land. De er først ut i verden med denne teknologien. Foto: AKVA group

Tytlandsvik Aqua blir kalt for millionbutikk av laks på land. De er først ut i verden med denne teknologien. Foto: AKVA group

– Regionen må samlet bygge opp en troverdighet til trafikkgrunnlaget for den enkelte ruten, sier lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Anette Sigmundstad.

I 2021 ble Tytlandsvik Aqua nominert til Fiskeverdferdsprisen fordi postsmoltanlegget har lav dødelighet på fisk. Daglig leder Nils Viga har vært med fra start. Foto: AKVA group

I 2021 ble Tytlandsvik Aqua nominert til Fiskeverdferdsprisen fordi postsmoltanlegget har lav dødelighet på fisk. Daglig leder Nils Viga har vært med fra start. Foto: AKVA group